DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 87     <-- 87 -->        PDF

dendraflora bogata, prirodne su šume sastavljene od malog broja vrsta drveća. Daleko
više od svih ostalih zastupljen je brucijski bor (Pinus brutia), koji na sjeveru čini
95% šuma, ostalo je uglavnom čempres. Gornja mu je granica rasprostranjena na
oko 1.500 m, a iznad toga se nalazi crni bor (P.nigra) sve do vrha Olimpa, na 1952
m nadm. visine. U tom moru borovih šuma rijetki su otoci drugih vrsta. U južnom
području pridružuje mu se mjestimice aipairski cedar (Ceđrus brevifolia) s kratkim
iglicama i mianjim češerima, i zlatnu hrast (Quercus alnifolia) s tarnniozelenirm lišćem,
koje je na naličju zlaitnožuto. U planinskim uvalaima i uz obale potoka raste ciparska
platana (Platanus orientalis var. digitata), zatim Alnus orientalis, Acer obtusifolia,
Arbutus andrachne, Quercus coccifera, Pistacia terebinthus, Populus nigra te
neke vrste rodova Eucalyptus, Acacia i dr. Na Olimpu se može naći Juniperus foetidissima,
a na poluotocima Ka>rpass, Akamas i Koirmakitis — Juniperus phoenica. Za
podizanje poljozaštitnih šumskih pojaseva i nasada između poljoprivrednih parcela
najviše se koriste čempres i eukaliptus, jer brzo rastu, a čempres uz to ima i veoma
gustu krošnju.


Od prizemnog rašća veoma su raširene neke vrste bušiina (Cystus sp.). U šumama
i među grmljem ima mnogo vrsta orhideja. Sitne narcise i plavi zumbuli
pojavljuju se poslije prvih jesenjih kiša. U to vrijeme počinju cvjetati i mnoge
druge vrste biljaka, među njima i neke proljetnice naših krajeva. Sumarice (Anemone
spp.) raznih boja mjestimice poput saga pokrivaju tlo. Jedna vrsta ciklame
vrlo je karakterističan florni element sjevernog dijela otoka u planinama Pentađaktylosa.
Figura tog cvijeta nalazi se na metalnom novčiću od 1/2 centa, koji je sastavni
dio serije od 6 raznih nominalnih vrijednosti te nove novčane jedinice (između
funte i milsa), puštene u opticaj 1983. godine.


Uz ceste, na travnjacima i drugim neobrađenim površinama raste osobito bujno
asl´odel (Asphodelus sp.), biljka iz porodnice ljaljana, visoke stablifce, dugih uskih
listova i bijeložutih cvjetova. Od 6 sredozemnih vrsta 2 su poznate i u nas: A.
mierocarpus i A. albus (zlatoglav, čepljez, brden). U antičkoj Grčkoj asfođel je bio
»cvijet samrti-«, posvećen božanstvima smrti i podzemlja. Prema Homeru, na »asfodelskom
polju« u podzemnom svijetu borave duše pokojnika. Zato je poseban doživljaj
vidjeti tu biljku danas kako raste, samonikla i bujna, oko »Kraljevskih grobnica«, sagrađenih
još u 3. stoljeću p. n. e. nedaleko Pafosa.


Na Cipru se prosječno pošumi 2.500 ha godišnje. Pošumljivanje se obavlja uglavnom
borovima i to najviše u području Patosa (oko 2 3 ukupno pošumljenih površina).
To, dakako, ne znači da se za toliko svake godine poveća površina pod šumom,
jer jedan dio unište šumski požari. Tako je npr. 1974. god. izgorjelo ukupno 27.000 ha,
što čini oko 1/3 ekonomskih šuma otoka. Godine 1980. od požara je stradalo 97 ha,
a 1981. god. svega 15 ha — manje nego ikada ranije. Taj uspjeh u boirbi protiv požara
postignut je prije svega upornim, sistematskim i sveobuhvatnim provođenjem preventivnih
mjera. Na otoku postoji 10 protupožarnih tornjeva, koji su za vrijeme
ljetnih mjeseci u danonoćnom pogonu. Jedan se od njih nalazi na najvišem vrhu
Olimpu (si. 2), odakle se na sve strane pružaju daleki vidici na okolne šume. Specijalni
protupožarni odred stalno operira ina glavnim strateškim kotama i može u svako
doba biti pozvan radio-vezom. Osim toga posebne patrole obilaze sela, naročito u
blizini šuma, upozoravajući pučanstvo o opasnostima od požara. Održavaju se i
tečajevi za članove Nacionalne garde, policije i stanovništvo o prevenciji i gašenju
požara, O istoj temii često se mogu čuti upozorenja na radiju i televfeiji ili čitati
u novinama, raznim pulifcaeijiama i na plakatima. Takva intenzivna propaganda
sigurno je najviše pridonijela napretku protupožarne zaštite šuma na Cipru.