DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 91     <-- 91 -->        PDF

svježi planinski zrak i izvori mineralne vode privlače mnogobrojne izletnike i turiste
u svako doba godine. Blizu mjesta Troodos nalazi se i zgrada nekadašnjih britanskiih
guvernera, koja sada služi kao ljetna rezidencija predsjednika vlade. Dalje
na zapad, u »Dolini cedrova«, potkraj mjesta Stavrostis Psokas postoji šumarska
kuća za odmor, kojom se mogu koristiti ne samo šumairi, već i drugi gosti.


Ali Troodos je d glavno šumsko područje otoka. Prostrane borove šume, kojima
upravljaju šumska gospodarstva Pafos i Troodos, sa svih strana okružuju škola.
Jedan dio tih šuma — onaj uz samu šikolu — izdvojen je za potrebe praktične nastave
i u njima veći dio radova obavljaju studenti pod nadzorom jednog šumara
praktičara i dvojice lugara.. Osim prostorija potrebnih za nastavu (predavaome, biblioteka,
radionica, laboratorij, dvorane za razne sastanke i dr.) u sastavu škole
nalazi se i studentski dom sa 35 jednokrevetnih soba i svim pratećim objektima.
U posebnim zgradama stanuju i nastavnici sa svojiim obiteljima. Ukratko, to je
mali studentski grad, gdje zajedno žive 1 rade studenti i nastavnici, u »vlastito j-<
šumi, daleko od gradske vreve i mnoštva turista uz morsku obalu. Unatoč tome ne
osjećaju se odsječeni od svijeta, jer im dobra mreža puteva omogućava da lako i
brzo dođu do bilo kojeg mjesta na otoku.


Viša šumarska škola državna je ustanova u sastavu Odsjeka za šumarstvo Ministarstva
poljoprivrede i prirodnih resursa. Osnovana je 1951. godine u prvom redu
za domaće potrebe, ali se u njoj školuju i budući stručnjaci jz drugih, većinom susjednih
zemalja i onih u razvoju. U prvih 25 godina postojanja škole u njoj su
diplomirali studenti iz 23 zemlje. Stranci čine oko jedne trećine ukupnog broja
studenata. Stoga je razumljivo da se u administraciji i nastavi upotrebljava engleski
jezii´k, trim više što je to jedan od tri službena jezika na Cipru.


Nastava je podijeljena na trä stupnja. Prvi traje godinu dana, a sastoji se uglavnom
u praktičnom radu, upoznavanju sa životom u šumi i usavršavanju u engleskom
jeziku. Nema «ikakvih ispita i na kraju godine kandidati doibi´jajtu odgovarajuću
svjedodžbu. To je zapravo priprema za drugi stupanj, koji traje dvije godine
i sadrži uglavnom sve one nastavne predmete koji postoje na šumarskim fakultetima,
samo u znatno ,smanjenoim opsegu. Otprilike polovica nastavnih sati otpada na
praktične radove. Tijekom studija polažu se kolokviji, testovi i (ispiti, a na kraju
svake godine i godišnji ispiti. Tada se u ispitnim komisijama nalaze i eksterni
članovi, Na kraju studija kandidati dobijaju šumarsku diplomu i zvanje diplomiranog
šumara. Treći je stupanj nastave postdiplomski studij, koji je uveden tek
nedavno i traje šest mjeseci. Kandidati se individualno opredjeljuju za usavršavanje
u pojedinim specijalnostima. Nakon obranjenog postdiplomskog rada i uspješno
položenog usmenog ispita dobi jaju višu diplomu (Higher Diploma).


Školska je godina .podijeljena u tri vremenska razdoblja od tri mjeseca (trimestra):
jesenji, proljetni i ljetni. U kolovozu se održavaju stručne ekskurzije i
terenska praksa. Školski praznici traju po 14 dana iza jesenjeg i proljetnog trimestra,
a velike ferije čitav mjesec rujan.


Svake godine, obično za vrijeme proljetnih praznika, za studente drugog stupnja
organizirana je ekskurzija u inozemstvo. Jedna je takva ekskurzija bila u našoj
zemlji u mjesecu lipnju 1982. godine, kada su ciparski studenti sa svojiim nastavnicima
posjetili neke šumarije u Hrvatskoj i Šumarski fakultet u Zagrebu. Za uzvrat
jedna je grupa šumarskih stručnjaka iz Hrvatske boravila na Cipru tjedan dana u
jesen iste godine.


469