DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Radi problema snabdjevanja sirovinama, kao i radi negativnih trendova
u privređivanju da bi u 1984. godini došlo do njenog oživljavanja i visoke stope rasta proizvodnje
u odnosu na 1983. godinu (8,9%).


Piljena građa, je u visokom procentu prisutna u izvozu, a velika potražnja
je i na domaćem tržištu radi podmirenja finalnih pogona prerade drva.
Disparitet u cijenama između inozemnog i domaćeg tržišta osnovni su razlog
za prekidanje tokova reprodukcije prema domaćim proizvođačima finalnih
proizvoda.


1.33. — Proizvodnja furnira i ploča
Prosječna godišnja proizvodnja F i L trupaca u prve tri godine srednjoročnog
plana iznosila je prema podacima cea 230.000 m3, a prerada cea 95.000
m3. Značajne količine ovih trupaca usmjeravaju se u pilanske kapacitete,
tvornice furnira van reprodukcije u SRH pa čak i u izvoz (iako zabranjen).


Od najvrednijih F trupaca hrasta proizvedenih u 1983. godini u količini


od 65.000 m3 samo 38.000 m3 prerađeno je u tvornicama furnira, što čini


svega 59%.


Instalirani kapaciteti tvornica (27.000 m3 plan furnira u 2 smjene), istovremeno
su korišteni u prosjeku sa cea 74%, a proizvodnja se godišnje smanjivala
po stopi od 7%. Negativan trend u proizvodnji furnira zaustavljen
je u 1984. godini, a proizvodnja je povećana za 8% u odnosu na 1983. godinu.


Proizvodnja šperploča i iverica stagnira unatoč postojanju uvjeta za
njeno povećanje i s aspekta potrošnje i sastava sirovinske osnove.
Od ukupno evidentirane proizvodnje trupaca za ljuštenje u tvornicama
šperploča i ljuštenog furnira prerađuje se svega 28%.


1.34. — Finalna proizvodnja
Finalna proizvodnja u prve tri godine srednjoročnog plana (1981 — 1983.
god.) ostvarila je pad proizvodnje po godišnjoj stopi od 2%. U 1984. godini
ostvaren je rast finalne proizvodnje sa stopom od 6,8. Za finalnu proizvodnju
u SR Hrvatskoj karakteristično je nisko korištenje kapaciteta koji se
kreće od 55 do 70%.


Osnovni razlozi ovako niskog korištenja kapaciteta su teškoće u opskrbljenosti
piljenom građom, elementima, furnirom i drugim reprodukcijskim
materijalima, kao i smanjenjem tražnje na domaćem tržištu, te nemogućnost
uklapanja u proizvodnju izvoznih proizvoda u većini finalnih pogona.


Globalni podaci proizvodnje i potrošnje primarnih proizvoda u finalnoj
proizvodnji pokazuju da se još uvijek relativno nizak procenat primarnih
proizvoda finalizira u finalnih pogonima u SR Hrvatskoj, već je on predmet
prodaja na domaćem tržištu kao i u izvozu u neprerađenom stanju.


Od ukupne proizvodnje piljene građe (950.000 m3) finalizira se cea 54%


(512.000 m3). Stupanj finalizacije rezane građe različit je kod pojedinih vrsta
drveća (hrast 61%, četinjače 63%, bukva 46%, otl 28%, meke listače 55%).
Od ukupne proizvodnje plemenitog furnira u finalizaciji se utroši svega
38%.
300