DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 103     <-- 103 -->        PDF

STATUT
SAVEZA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


Ü skladu s načelima Ustava SR Hrvatske i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana i njihovim izmjenama i dopunama (NN br. 7/1982,
i NN br. 5 1985.), Skupština Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske donijela je na svojoj 90. godišnjoj Skupštini, održanoj u
Zagrebu 27. veljače 1985. godine ovaj


STATUT
Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


I OPĆE ODREDBE


Cl. 1.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je
dobrovoljna društvena organizacija, u koju se udružuju Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije sa područja SR Hrvatske.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije upisuje se
u registar društvenih organizacija kod ovlaštenog republičkog organa.


Cl. 2.


Naziv organizacije je: SAVEZ DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE (skraćeno: SAVEZ DITŠDIH).
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.


Cl. 3.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (u
daljnjem tekstu: Savez) je pravna osoba s pravima i obavezama koje proisticu iz
Ustava SRH, postojećih zakona i ovoga Statuta.


Cl. 4.


Savez ima svoj žig okruglog oblika. U krugu žiga je sadržaj: Savez Društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a u sredini vodoravno
:,toji: Zagreb.


Cl. 5.


Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (u daljnjem
tekstu: Društva) imaju svoj vlastiti Statut, usklađen s Ustavom, zakonima i Statutom
ovoga Saveza.