DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Društvo se osniva za područje jedne ili više općina.


Društva zavisno od broja članova po teritorijalnim i organizacionim jedinicama
mogu osnivati PODRUŽNICE i SEKCIJE, a u cilju laškeg i boljeg izvršavanja postavljenih
zadataka.


Cl. 6.


Savez je kolektivni član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE, kao
i član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU
DRVETA JUGOSLAVIJE, s kojima surađuje u rješavanju problematike
koja zadire u više stručnih područja, a posebno u problematiku šumarstva i industrijske
prerade i prometa drvom.


Cl. 7.
Savez predstavlja Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske pred drugim društveno-političkim i privrednim organizacijama i organima
u rješavanju stručnih, društvenih i materijalnih pitanja struke.


Cl. 8.
Savez predstavlja i zastupa predsjednik Predsjedništva Saveza, a u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga podpredsjednik Predsjedništva.


Cl. 9.
Savez odgovara svojom imovinom za sve obaveze koje nastaju iz djelatnosti
ove društveno-stručne organizacije.
Cl. 10.
Savez nastavlja rad Šumarskog društva Hrvatske i rad Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva u Zagrebu, osnovanog 1846. g., te je pravni sljednik toga društva
sasvim kasnijim izmjenamai dopunama u njegovom nazivu.


Cl. li.
Organi Saveza donose svoje programe rada i odgovarajuće odluke u skladu
ovoga Statuta, usklađuju svoje aktivnosti u okviru akcionog programa SSRNH, organiziraju
i koordiniraju zajedničke akcije DIT-ova.
Zajedničke osnove za aktivnosti Saveza i DIT-ova su:


— poticanje stvaralačke inicijative za razvoj proizvodnih snaga i izgradnju
samoupravnih socijalističkih odnosa u organizacijama šumarstva, prerade i prometa
drvom;
— praćenje razvoja prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih
tehnoloških procesa, unapređenje organizacije proizvodnje i rada na znanstvenim
osnovama, u OUR-a i institucijama naših djelatnosti;
— praćenje razvoja, zbivanja u tehnološkim promjenama, te angažirani utjecaji
na uređenje prostora i očuvanja čovjekove okoline;
— poticanje i pomaganje u stručnom usavršavanju;
— izdanja znanstvenih i stručnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija;
— razvijanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu s osnovnim principima
socijalističkog društva;
— uspostavljanje i razvijanje suradnje s Društvima i Savezima s područja drugih
republika i pokrajina;
— organiziranje kongresa, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova, izložb´
i si.;


»4