DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 105     <-- 105 -->        PDF

— razvijanje međunarodne suradnje;
— afirmiranje stručnog i znanstvenog rada inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije;
— drugi poslovi od interesa za Savez i Društva..
III IZDAVAČKA DJELATNOST


Cl. 12.


Savez redovito i neprekidno još od 1. siječnja 1877. god. do danas izdaje svoj
stručni i društveni časopis »Šumarski list«, a povremeno i ostale stručne i informativne
materijale sa savjetovanja, simpozija, stručnih i znanstvenih skupova, te
druge stručne publikacije, tiskanice i obrasce.


Savez za ove svoje kako stalne tako i povremene izdavačke radove osniva stalne
i povremene stručne savjete i si.


IV JAVNOST RADA SAVEZA


Cl. 13.
Rad Saveza je javan.
Savez o radu i svojim društvenim djelatnostima informira svoje članstvo i javnost
putem:


— pisanih materijala
— sredstava javnog informiranja i
— drugih oblika informiranja.
V MEĐUNARODNA SURADNJA SAVEZA


Cl. 14.


Savez surađuje s međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama pridržavajući
se odredaba Statuta Saveza IT&ID Jugoslavije, SITH i Saveza, kao i Zakona
o društvenim organizacijama i udruženjima građana SRH.


vi ČLANSTVO SAVEZA


Cl. 15.


Članovi Saveza su udruženi DIT-ovi. <


Članstvo u Savezu utvrđuje se odlukom Skupštine Saveza.


Cl. 16.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije, kao i drugi stručnjaci s odgovarajućom
stručnom spremom (najmanje srednja stručna sprema), koji rade na
poslovima iz oblasti šumarstva i industrijske prerade drva učlanjeni u DIT-ove, ostvaruju
svoja prava u Savezu delegatskim putem.