DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Cl. 17.


Pristupanjem u članstvo Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije, DIT-ovi prihvaćaju sve obaveze koje proizlaze iz Statuta i drugih
akata Saveza.


Cl. 18.
Članovi Saveza imaju prava i dužnosti:


— birati upravne i kolegijalne izvršne organe Saveza;
— sudjelovati u svim aktivnostima Saveza i
— uživati podršku u svom društveno-stručnom radu.
Cl. 19.
Članstvo Društava u Savezu prestaje:


— istupanjem DIT-a.
— isključenjem na temelju odluke Skupštine Saveza, zbog kršenja statutarnih
odredaba Saveza, odnosno postupaka koji bitno nanose štetu društvenom ugledu
Saveza.
— prestankom rada DIT-a.
Na odluke o isključenju iz članstva Saveza žalba se podnosi Skupštini Saveza.
Cl. 20.
Članovi Saveza i članovi Društava imaju slijedeće dužnosti:


— redovito uplaćivati članarinu:
— izvršiti obveze koje proističu iz Statuta, statutarnih odluka, kao i drugih
akata Saveza i Društava.
Cl. 21.
Registriranje i brisanje članova vodi se u Inženjersko-tehničkom registru, koji
su dužna voditi sva Društva ITŠDI Saveza.


Cl. 22.
Članovi Saveza izdaju jedinstvene članske iskaznice za svoje članove.


Cl. 23.
Članovi Saveza kao i njihovi članovi koji svojim radom ostvaruju osobite stručne
i društvene rezultate u djelatnostima Saveza i struke mogu dobiti odgovarajuće
priznanje na prijedlog organa Saveza i DIT-ova, a prema pravilniku koji donosi
Skupština Saveza.
Cl. 24.
Savez u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka, kao i unapređenja šumarstva i
industrijske prerade drva u širem smislu, surađuje s proizvodnim, stručnim i znanstvenim
organizacijama i dr. institucijama.
Spomenuti odnos regulira se posebnim SAS-om.


Cl. 25.
Programe i zadatke koji proizlaze iz ovoga Statuta Savez izvršava:
— organiziranjem stručnih i političko-privrednih predavanja, izložbi, stručnih
ekskurzija i si.;


396