DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— osnivanjem i vođenjem stručne knjižnice, čitaonice, šumarskog muzeja, Centra
za propagandu i popularizaciju šumarstva i drvne industrije i si.;


— izdavanjem stručnog časopisa »Šumarskog lista«, stručnih publikacija, stručoo-
tehničke štampe i ostalih materijala, koji podižu kvalitetu i olakšavaju stručni
rad;
— održavanjem savjetovanja o aktualnoj problematici i si.;


— iznošenjem vlastitih stručnih stavova i prijedloga u rješavanju postojeće
problematike i unapređenjem reprokompleksa i
— ostalom djelatnošću, koja se ukaže potrebnom i korisnom, a u skladu s ciljevima
i zadacima navedenim u ovom Statutu.


VII ORGANI SAVEZA


Cl. 26.
U skladu s ustavnim načelima o delegacijskom sistemu i načelima ovoga Statuta,
kao i u cilju racionalnijeg i efikasnijeg rada Savez ima slijedeća tijela:


1. Skupštinu,
2. Predsjedništvo i
3. Odbor samoupravne kontrole.
VIII SKUPŠTINA


Cl. 27.
Skupština je najviši organ Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, koja se formira po delegatskom principu, a čine ju delegacije
Društava inženjera i tehničara s područja SR Hrvatske.


Cl. 28.
Skupštine Saveza su redovne i izvanredne.
Redovna Skupština Saveza održava se svake godine, a saziva je Predsjedništvo


Saveza.
Redovna Skupština održava se u mjestu koje odredi predhodna Skupština, ukoliko
mjesto održavanja nije određeno po prethodnoj Skupštini mjesto održavanja
određuje PREDSJEDNIŠTVO.
Dan održavanja i dnevni red Skupštine utvrđuje Predsjedništvo Saveza i objavljuje
dnevni red najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
Članovi Saveza imaju pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije
15 dana prije održavanja Skupštine.


Cl. 29.


Redovnu i izvanrednu Skupštinu sačinjavaju opunomoćene stalne delegacije
(delegati) Društava IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Broj delegata u
delegaciji ovisi o broju članova svakoga Društva.


DIT-a do 50 članova ima 1 delegata od 50—100 članova po 2 dalegata, a preko
100 članova 3 delegata.


397