DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ovi podaci ujedno pokazuju i na prostor i smjer razvoja finalne prerade
drva, uvjetovane kvalitetom, dizajnom i cijenama koje vladaju na svjetskom
tržištu kod finalnih drvnih proizvoda.


Proizvodnja pokućstva kao jedna od najzastupljenijih finalnih proizvodnji
u proteklom je razdoblju ostvarila pad proizvodnje od 4,4% do 1983., da
bi ostvarila u 1984. godini rast od 8,8%.


To je i razlog da je proizvodnja pokućstva u Hrvatskoj sa 2. pala na 4.
mjesto u Jugoslaviji.


Struktura proizvodnje pokućstva u SR Hrvatskoj, koja je pretežno orijentirana
za domaće tržište te eventualno izvoz na klirinško područje i
zemlje u razvoju u uvjetima smanjenje tražnje na ovim tržištima, proživljava
kriznu situaciju. Udruživanje i povezivanje na zajedničkom programu proizvodnje
i prometa poduzimanje mjera na promjeni strukture proizvodnje
u pravcu izvoza proizvodnjom kombiniranog pokućstva masiva i ploča, te
proizvodnjom masivnog pokućstva, Samoupravni sporazum o usmjeravanju
sirovina u SRH, predstavljaju osnove na kojima treba tražiti izlaz iz sadašnje
složene ekonomske situacije ovih pogona.


Proizvodnja građevne stolarije i ostalih proizvoda za potrebe građevinarstva
dijelila je sudbinu negativnih trendova u građevinarstvu, a posebno u
stanogradnji.


Pad proizvodnje građevne stolarije u prve 3 godine tekućeg plana pala
je za 9%, s zaustavljenim padom u 1984. godini i tendencijom blagog oživljavanja
proizvodnje i uz značajno povećanje zalihe ovih proizvoda.


Ograničeni izvori piljene građe četinjača i smanjena tražnja na domaćem
tržištu limitirajući su faktori rasta ove proizvodnje.


Proizvodnja podova, uz razvoj tehnologije i novih konstrukcija, uz mogućnost
izvoza cve proizvodnje, jedina je proizvodnja u finalnoj preradi
drva koja je u tri godine tekućeg razdoblja ostvarila rast fizičkog obujma
proizvodnje (2%).


Proizvodnja kuća i ostalih montažnih objekata iz drva, uslijed ograničavajućih
sirovinskih resursa u SRH je relativno slabo razvijena i uglavnom
stagnira.


1.35. — Proizvodnja i prerada celuloze i papira
Strukturni problemi, izraženi kroz nesklad u kapacitetima proizvodnje
grafičkih papira i prerade papira (grafička industrija) u odnosu na proizvodnju
primarnih proizvoda ove industrije (celuloze, grafički papiri, rotopapir)
na ovom sektoru u ovom srednjoročnom razdoblju uglavnom nije promjenjen.


Zadovoljavajuće je stanje na području proizvodnje i prerade ambalažnih
papira i to posebno nakon izgradnje III faze »Belišća«, koja je svojom
proizvodnjom u stanju podmirivati proizvođače ambalaže u SRH i dijelu Jugoslavije.


Proizvodnja celuloze i papira ostvarila je u ovom srednjoročnom razdoblju
pad proizvodnje po stopi od 1,2% godišnje bez obzira na izvršene rekonstrukcije
i modernizacije novih tvornica. Razlozi za negativna kretanja su


301