DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Djem imovine Saveza, novčanim prilozima društveno-političkih i radnih asocijacija,
članarinom, pretplatom od Šumarskog lista, kao i iz drugih izvora u skladu sa
Zakonom i ovim Statutom.


Cl. 50.


Matenijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se prema postojećim zakonskim
propisima, a dostavlja se na uvid svim članovima Saveza objavljivanjem u Šumarskom
listu.


Cl. 51.


Financiranje Saveza vrši se u skladu financijskog plana prihoda i rashoda. Za
svaku proteklu godinu sastavlja se završni račun o kojem raspravlja Predsjedništvo,
a Skupština ga usvaja.


XIII ŠUMARSKI DOM SAVEZA


Cl. 52.


Savez ima svoj vlastiti dom u Zagrebu, ulica 8. maja 1945. g. broj 82. Domom
upravlja Predsjedništvo Saveza, a administrativno tehničke poslove obavlja Stručna
služba Saveza. Društvene prostorije Saveza nalaze se u Šumarskom domu, Trg
Mažuranića 11/prizemno.


XIV OPĆENARODNA OBRANA I DRUŠTVENA SAMOZASTITA


Cl. 53.


Članovi Saveza imaju pravo i dužnost da u okviru sistema i planova obrane
sudjeluju u obrani zemlje i da se organiziraju, pripremaju i osposobe za oružanu
borbu i druge oblike općenarodnog otpora, zaštite, spašavanja i druge zadatke od
interesa za općenarodnu obranu.


Predsjedništvo Saveza regulira poslove ONO i DSZ posebnim pravilnikom. Do
donošenja Pravilnika Predsjedništvo Saveza usklađivati će svoje aktivnosti na
osnovu konzultacija sa nadležnim organima u DPZ i konkretnih dogovora — rješenja.


XV PRESTANAK RADA SAVEZA


Cl. 54.


Odluku o prestanku rada Saveza donosi redovna ili izvanredna Skupština Saveza
dvotrećinskom većinom delegata svih Društava Saveza.


Cl. 55.


U slučaju prestanka rada Saveza sva imovina, kao i osobe u radnom odnosu
pripada novoformiranoj organizaciji, koja će nastaviti rad Saveza, ukoliko bude
osnovana.


U protivnom imovina Saveza prelazi pod upravu Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu sve do osnivanja nove stručno-društvene organizacija s istim ili
sličnim ciljevima i zadacima.