DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 113     <-- 113 -->        PDF

XVI ZAVRANE ODREDBE


Cl. 56.
Ovaj Statut stupa na snagu kad ga usvoji Skupština Saveza.


Cl. 57.
Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije dužna su da u roku
od 6 mjeseci usuglase svoje Statute s ovim Statutom Saveza.


Cl. 58.
Za tumačenje primjena pojedinih odredaba ovoga Statuta nadležna je Skupština.


Cl. 59


Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od 16. 12. 1976.
god., njegove izmjene i dopune od 02. 12. 1982. godine i 9. 05. 1984. godine.


Zagreb, 27. veljače 1985.


Predsjednik radnog Predsjedništva


SKUPŠTINE SAVEZA


dr Nikola Komlenović, v. r.