DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ZAPISNIK


5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA
DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, koja je
održana 28. svibnja 1985. godine u 10 sati
u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.
Prisutni : dr Nikola Komlenović,
dr Đuro Kovačić, Mladen Tonković, dipl.
inž., Vera Ivančić, dipl. inž., mr Vice Ivančević,
mr Vladimir Bogati, mr Stjepan
Petrović, Alojz Frković, dipl. inž., Eduard
Tomas, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl.
inž. Oskar Piškorić, dipl. inž., Vlatka Antonie
i Ivan Maričević, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva
Saveza — kratki osvrt dr
Nikola Komlenović.
2.
Razmatranje ostvarenja financijskog
plana za prvo tromjesečje 1985. godine
i sagledavanje rezultata za naredna
razdoblja do kraja ove godine, te donošenje
odgovarajućih odluka. — (Ivan
Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonović).
3.
Informacija o radovima na održavanju
Šumarskog doma — dr Nikola Komlenović.
4.
Informacija o zadacima u vezi projektiranja
E7-YU — Ivan Maričević, dipi.
inž.
5.
Imenovanje odbora za organiziranje
aktivnosti povodom proglašenja 1985.
godinu Svjetskom godinom šu-
m a.
C.
Tekuća pitanja.
Ađ. 1.


Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva.


404


Predsjednik dr Nikola Komlenov
i ć, komentira neke važnije momente iz
sadržaja zapisnika i to:


— Na 90. Skupštini Saveza razmatrani
su i usvojeni:
1.
Izvještaj inventurne komisije,
2.
Prijedlog Završnog računa za 1984.
godinu,
3.
Prijedlog Programa rada u 1985. godini
i
4.
Prijedlog Financ. plana prihoda i
rashoda za 1985. godinu.
— Održana je 90. Skupština Saveza u
skladu izvršenih priprema i odluka Predsjedništva.
— Nakon zimskih dana, počeli su radovi
na fasadi Trg Mažuranića, koji su u
završnoj fazi. Vrše se intenzivne pripreme
za fasadu Perkovčeva i druge radove.
— Završeni su radovi na adaptaciji za
SIZ šumarstva Hrvatske i Šumarski institut
Jastrebarsko (računski centar).
— U toku su pripreme za rješenje čuvarske
službe, vodovodne i druge instalacije.
— Nabavljen je računski stroj din.
79.500.—.
— Održana je izložba Karla Posavca
i naručene dvije slike za Savez.
— Primjenjuje se odluka u vezi: cijena
za Šumarski list, visine autor, honorara
i druge odluke.
— Obavljeno je više razgovora — dogovora
u vezi E7-YU.
— Obilježavanje zlatnog jubileja apsolvenata
Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
te posjeta članova DIT-a Zgb. Društvu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u Vinkovcima.
Ađ. 2.


Izvršenje financijskog plana u vremenu
od 1. 1. — 31. 3. 1985.