DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 116     <-- 116 -->        PDF

SADRŽAJ


ft


II Osobni troškovi


19. Osobni dohoci
20. Porezi i doprinosi iz prihoda
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda
22 Pomoći od dotacija drugih KDS
Ukupno osobni troškovi


UKUPNI RASHODI


REKAPITULACIJA


Prihodi


Materijalni troškovi


Porezi i doprinosi


Osobni dohoci


Ukupno rashodi


Za prijenos u iduće razdoblje


Vlatka Antonie, osvrće se samo
na neke pokazatelje iz pregleda izvršenja
financijskog plaha za prva tri mjeseca
1985. godine i na ukupna ostvarenja i razlike
u prihodima i rashodima u odnosu na
planirane veličine.


Ivan Maričević, u najkraćim crtama
govori o očekivanim rezultatima poslovanja
za prvo polugodište i cijelu 1985.
godinu. Između ostalog naglašava da će se
prihodi ostvariti u približno planiranim
veličinama a rashodi do kraja godine biti
će povećani, osobito na stavci troško vi
investicijskog održavanja,
koji nisu ravnomjerno raspoređeni u toku
godine. Postoje objektivne okolnosti koje
omogućuju da se dinamika troškova za
održavanje objekta (Šumarskog doma) i
drugi rashodi usklade s prihodima za naredno
razdoblje, pa prema tome možemo
biti sigurni u povoljne rezultate poslovanja
u 1985. godini.


Nakon datih obrazloženja i rasprava o
ostvarenim rezultatima poslovanja za pr


406


o 2
cd co 9 co


pH >~H U H i—i


614.741.— 547.820.— 89,1
34.924.— 57.316.— 164,1
32.947— 45.158,50 137,0
7.829.— — —


690.441.— 650.294,50 94,0
3.934.460.— 2.493.995,65 63,0


3.934.460.— 4.854.937.— 123.0


3.244.019.— 1.843.701,15 56,8
75.700.— 102.474,50 135,1
614.741.— 547.820.— 89,1


3.934.460.— 2.493.995,65 63,0


— 2.360.941,35
vo tromjesečje i ocjeni za 1985. godinu, te
visini osobnih dohodaka i drugih primanja
za proteklo razdoblje zaposlenih u
Stručnoj službi Saveza, prihvaćena su obrazloženja
i donijete su slijedeće odluke:


1. Povećanje osobnih dohodaka za
22,31% od 1. travnja 1985. godine (brutto
vrijednost boda iznosi 159.— dinara).
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji
iznosi 2.700.— dinara, a uz račun za
noćenje iznosi 3.500.— dinara.
3. Izdaci za prehranu radnika u toku
rada iznose 3.700.— dinara.
4. Regres za godišnji odmor za 1985.
godinu iznosi 15.000.— dinara i tereti sredstva
fonda zajedničke potrošnje.
5. Odobrava se nabavka računskog
stroja u iznosu 79.500,— dinara.
6. Odobrava se oročenje novih
1.000.000.— dinara u trajanju od tri mjeseca
uz uobičajene uvjete.