DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 118     <-- 118 -->        PDF

završetka svih radova na Evropskom pješačkom
putu E7-YU koji prolazi kroz SR
Hrvatsku.


Ađ. 5.


Mr Nikola Lukić ukratko izvještava
o raznim oblicima obilježavanja
svjetske godine šuma u 1985. godini,
te 140 godina osnivanja Hrvatsko-Slavonskog
šumarskog društva (sadašnjeg Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske) i IUFRO Kongresa.


Postavlja pitanje kako animirati stručnu
i širu građansku javnost o pravom
značenju tih događaja. Predlaže da se te
mogućnosti ostvaruju kroz tri oblika posebnih
aktivnosti i to:


Izložbe , programa na radio-televiziji
i filmove, gdje bi se prikazale šume,
ljudi i sve prave vrijednosti i lijepote
u prošlosti i sadašnjosti, a zbog budućnosti.


Nakon rasprave o iznesenim prijedlozima
i drugim mogućim rješenjima osnovan
je ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE
SVJETSKE GODINE SUMA, 140 GODINA
ORGANIZIRANOG ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ
i XVIII SVJETSKOG KONGRESA
IUFRO u sastavu: članovi PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, plus Slavko Horvatinović,
dipl. inž. Tomislav Krnjak, dipl.
inž. i mr Nikola Lukić. Radna grupa u
sastavu: Horvatinović, Krnjak, Lukić i
Komlenović izradit će i predložiti konkretne
programe — rješenja za navedena obilježavanja.


Predsjedništvo je odobrilo iznos od
300.000.— dinara kao nužna sredstva za
financiranje te aktivnosti Saveza.


Ađ. 6.


Maričević Ivan upoznaje Predsjedništvo
o neposrednim zadacima i rješenjima
i to:


1. Potpisan je ugovor o zakupu poslovnog
prostora na drugom katu Šumarskog
doma sa Samoupravnom zajednicom šumarstva
Hrvatske pod približno istim uvjetima
kao i sa drugim institucijama —
zakupoprimcima. Prihvaća se dato obrazloženje
i daje se suglasnost za potpisivanje
ugovora.
2. Daje se suglasnost na oročavanje
1,000.000.— dinara i prolongiranje prije
oročenih sredstava pod uobičajenim uvjetima
preko Zagrebačke banke.
3. Prima se na znanje rješenje o registraciji
Saveza kao društvenoj organizaciji
i obavezuje se Stručna služba da pripremi
odgovarajuću dokumentaciju zbog upisa
u sudski registar prema članovima 21 i 22
Zakona o Društvenim organizacijama.
Novi Statut Saveza treba objaviti u slijedećem
broju Šumarskog lista.


4. Daje se suglasnost za potpisivanje
ugovora u vezi održavanja vodovodne instalacije
u zgradi Šumarskog doma, kako
je to objašnjeno.
Sjednica Predsjedništva završila je radom
oko 12 sati.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović, v. r.


Zapisnik napisao:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r.