DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 12     <-- 12 -->        PDF

poznate teškoće u privređivanju od 1981—1983. godine, a uvjetovali su ih
uglavnom nedostaci sirovina i reprodukcijskih materijala.


1.36. — Opskrbljenost repromaterijalom i energijom
U odnosu na opskrbljenost proizvodnje reprodukcijskim materijalom i
energijom kod pojedinih proizvođača su istaknuti problemi u opskrbi domaćim
reprodukcijskim materijalima koji su negativno djelovali na ritam proizvodnje
i korištenja kapaciteta. Ovdje su uglavnom istaknuti problemi u
snabdjevanju reprodukcijskim materijalima koji se proizvode u pogonima reprodukcijske
cjeline, a potrebni su za više faze prerade.


Međutim posebnu pažnju zaslužuje opskrbljenost reprodukcijskim materijalima
koje drvnopreradivačka industrija nabavlja od drugih grana industrije
— tekstilne, metalne, kemijske (tkanine, metalne jezgre, boje, lakovi,
ljepila i dr.), koje svojim kvalitetom i cijenom nisu podobne za ugrađivanje
u finalne drvne proizvode, naročito one izvozno orijentirane.


Uvoz rezervnih dijelova i potrebnih uvoznih reprodukcijskih materijala
unatoč određenim teškoćama i problemima pri uvozu nije uvjetovao veće
zastoje u proizvodnji, iako je djelovao na njen ritam, a posebno u godinama
najvećih ograničenja raspolaganja deviznim sredstvima.


Energetsku krizu su na određen način osjetili i kapaciteti šumsko-drvnog
kompleksa. Redukcije električne struje tokom 1982., 1983. i početkom 1984.
značajno su djelovale na ostvarivanje proizvodnje pa i izvoza, kao i problemi
vezani s opskrbom plinom, mazutom, ugljenom i naftom.


Ove potanje nedostatke osjetili su pilanari smanjenjem dopreme oblovine
na kapacitete tvornica iverica u Bjelovaru kao i tvornice papira u
Belišću, Plaškom i Zagrebu.


Radi razrješenja energetskih problema prišlo se izgradnji i alternativnih
energetskih rješenja, odnosno izgradnji posebnih plinovoda radi korištenja
plinskih izvora izvan plinovodnih sistema.


1.4. Investicijska aktivnost
Ulaganja u osnovna sredstva u svkn granama šumsko^prerađivačkog
kompleksa nisu se ni izdaleka ostvarila u odnosu na planska predviđanja,
pa niti u odnosu na najnužnije potrebe, kojima bi se ostvarili uvjeti za
uspješnije poslovanje.


U šumarstvu od planiranih 2.500 km izgradnje šumskih cesta, ostvariti
će se svega oko 1.500 km, što znači da otvorenost šuma neće dostići niti 9,5
km na 1.000 ha (15—20 km 1000 ha u Evropi).


Realizacija plana po osnovi Društvenog dogovora o ostvarivanju programa
proširene biološke reprodukcije šuma biti će izvršena sa tek oko 55%,
s time što će se radovi najintenzivnijih uzgojnih efekata izvršiti sa još nižim
postotkom (plantaže i intenzivne kulture — cea 27%).


Razlozi za ovako značajnim podbačaj om plana je neizvršavanje financijskih
obveza sudionika potpisnika Društvenog dogovora (osim OUR-a šumarstva
j SRH do 1985. godine).