DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Posebno značajan pad investicijskih ulaganja ostvario se u drvnoj industriji,
gdje se udio drvne industrije u investicijama Hrvatske smanjuje:
1981. godine 1,9%, 1982. god. 1,5%, 1983. god. 1,1% (niže od propisane amortizacije).


Udio ulaganja u osnovna sredstva drvne industrije pao je na 7,8 društvenog
proizvoda; nastavak ovoga trenda dovodi do tehnološke katastrofe,


U ovoj grani djelatnosti osim određenih ulaganja u energane i manje
rekonstrukcije, izgrađene su 3 tvornice masivnog namještaja za izvozne programe
(Ogulin, Petrinja, Perušić) te će biti dovršeno značajno povećanje kapaciteta
u jednoj tvornici masivnog namještaja za izvoz (Krapina).


U proizvodnji celuloze i papira od predviđenih investicijskih ulaganja
završena je III faza modernizacije u Belišću (sa 118 na 200.000 tona ambalažnog
papira) modernizacija Riječke tvornice papira (sa 14 na 26.000 t cigaretpapira),
a Zagrebačka tvornica papira treba započeti rekonstrukciju dijela
proizvodnog kapaciteta, kojom će se osposobiti za proizvodnju finih grafičkih
papira, koji će moći ići i u izvoz, dijelom će podmirivati domaću deficitarnu
tražnju


1.5. Organiziranost kompleksa
Šumsko prerađivački kompleks je po broju osnovnih i radnih organizacija
jedan od najraširenijih djelatnosti u preradi SR Hrvatske. Organizacije
su toga kompleksa prisutne u svim društveno-*političkim zajednicama, što
objektivno stvara teškoće u njihovu organiziranju i dohodovnom povezivanju


Pokušaji šireg organiziranja i udruživanja u nekoliko navrata u posljednjih
desetak godina nisu naišli na interes u OUR-ima i društveno-političkim
zajednicama, bez obzira na gotovo stalno prisutne teškoće i probleme u poslovanju
i bez obzira što šumarstvo, mehanička i kemijska prerada i trgovina
drvetom po svojim tehničko-tehnološkim, ekonomskim i razvojnim karakteristikama
predstavljaju izrazito međuzavisnu i komplementarnu privrednu
aktivnost, koje se ne može na osnovi atarhičnoga razvoja uspješno razvijati.


Osnovne organizacije udruženog rada u radnim organizacijama šumarstva,
kao i pojedinim radnim organizacijama drvne industrije, po svome sadržaju
rada i organiziranosti predstavljaju osamostaljene privredne subjekte
sa svim svojim poslovnim funkcijama radne organizacije što imade krupne
posljedice u racionalnosti i ekonomičnosti poslovanja, a posebno u planskome
razvoju.


Nekoliko organiziranih SOUR-a šumarstva i prerade drva nisu također
uspjeli ostvariti funkciju zajedništva u osnovnim poslovnim funkcijama radi
čega nisu do sada postignuti neki značajniji poslovni rezultati.


Analiza postojećeg stanja organiziranosti, privređivanja, razvoja i ekonomskih
međuodnosa u šumsko-prerađivačkom kompleksu Hrvatske upućuje
na zaključak da ekonomske zakonitosti i mjere ekonomske politike djeluju
u pravcu zadovoljavajućih poslovnih rezultata jer nepovezanost organizacija
udruženog rada u poslovanju, razvoju i zajedničkom nastupu na tržištu, uz
veoma izražen utjecaj DP Zajednica imade za posljedicu autarhičan razvoj
i zatvorenost sa već istaknutim problemima strukturnih disproporcija, niskog