DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 15     <-- 15 -->        PDF

posebno radi obaveza po inokreditima korištenima za ulaganja u osnovna
srendstva, te zbog obaveza prema inopartnerima po osnovi zajedničkih ulaganja.


U navedeni pad udjela dohotka u ukupnom prihodu 1980. do 1983. godine
smanjuje se i udio čistog dohotka u dohotku i to:


u šumarstvu sa 84% na 78%,


u drvnoj industriji sa 74% na 61%


u proizvodnji papira sa 67% na 57%.


Od 1980. do 1983. godine udio kamata u dohotku stalno raste i kreće se
od 1,3% u šumarstvu do 17,7% u finalnoj drvnoj industriji.


Pogoršanje ekonomskog položaja drvne industrije bitno je utjecalo na
pad ulaganja u osnovna sredstva.


Nedostatak novčanih sredstava središnji je problem industrijske prerade
drva u 1983. godini, a posebno onih organizacija koje svoje proizvodne ne
plasiraju u značajnijoj mjeri na svjetska tržišta.


Ekonomsko financijska situacija uz oživljavanje proizvodnje u 1984.
godini se blago poboljšava, s time što i dalje djeluju preneseni problemi iz
1983. godine kao što s rast nabavnih cijena, manjak obrtnih sredstava, visoka
kamata, niski osobni dohoci radnika, tehnološka zastarjelost opreme, restriktivna
politika prema potrošnji, nepokriveni gubici u djelu organizacija, male
mogućnosti investicionih ulaganja, kao i novo povećanje amortizacije.


Stoga preostaje da organizacije udruženog rada svojim koordiniranim
mjerama i aktivnostima traže izlaz iz postojeće situacije kroz oživljavanje
proizvodnje i prilagođavanjem poslovne i razvojne politike mjerama i instrumentima
ekonomske politike.


Povećanjem proizvodnje za izvoz, uz poduzimanje konkretnih mjera na
osposobljavanju sredstava rada i kadrova u organizacijama, uključivanje znanosti,
međusobnu organiziranost sudionika u ostvarivanju izvoza, intenzivnu
podršku mjera ekonomske politike, moraju se ostvariti pomaci u pravcu
izlaska iz sadašnje situacije i koncipiranja dugročnije razvojne strategije.


2. MOGUĆNOST RAZVOJA U RAZDOBLJU 1986—1990. GODINE
2.1. Koncepcija razvoja i kriteriji
Na osnovi sagledanog stanja i složenih uvjeta u privređivanju šumskodrvnog
kompleksa, te privrede u cjelini, u prethodom razdoblju, realno je
očekivati da će razvoj u narednom srednjoročnom razdoblju biti pod snažnim
utjecajem prenesenih ograničavajućih činilaca (visoke stope inflacije, pad
standarda, svođenje potrošnje u okviru raspoloživih sredstava, pad domaće
tražnje, odliv dijela akumulacije za otplatu inodugova, nedostatak sredstava
za investicije i dr.).


Sagledane tendencije rasta potrošnje drva i drvnih proizvoda u Evropi
i Svijetu, djelovati će pozitivno u smislu mogućnosti povećanja plasmana
drvnih proizvoda, na ova tržišta, te predstavljaju snažnu osnovu razvoja.