DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Radi navedenih činjenica osnovna koncepcija i kriteriji razvojne politike
šumskodrvnog kompleksa u narednom srednjoročnom razdoblju moraju
biti u funkciji ciljeva i zadataka sanacije sadašnjeg stanja, ostvarivanje izvozne
strategije, kao uvjeta rasta proizvodnje, zapošljavanja, povećanja produktivnosti
rada, ekonomičnosti poslovanja i kvalitete proizvoda.


U odnosu na prioritet kriteriji razvoja šumsko-drvnog kompleksa mogu
se definirati:


1. Dugoročna izvozna strategija, kao uvjet planiranog razvoja, treba da
se ostvaruje značajnim povećanjem izvoza iznad rasta proizvodnje.
2. Organiziranost reprokompleksa treba staviti u funkciju razvojnih ciljeva,
radi postupnoga usklađivanja postojećih proturječnosti između grana
i djelatnosti u reprodukcijskoj cjelini i stvaranja uvjeta i mogućnosti za maksimalizaciju
izvoza.
3. Striktno usklađivanje prerađivačkih kapaciteta s potrebama reprodukcije
i sirovinskim resursima.
4. Racionalnije korištenje drvne sirovine kroz više faze prerade radi
povećanja učešća finalnih proizvoda u izvozu.
5. Povećanje prinosnih mogućnosti šumskih resursa na osnovi povećanog
obujma i kvalitete radova na biološkoj reprodukciji šuma i unapređenja
gospodarenja šumama, kao trajnog sirovinskog osnova rasta proizvodnje u
preradi drva.
Razvojni ciljevi temelje se na društveno-ekonomskim opredjeljenjima
utvrđenim dugoročnim programom ekonomske stabilizacije, koje je potrebno
operacionalizirati na način da se:


— Društvenim planom SR Hrvatske usmjere strateški pravci razvoja
prema izvozno orijetiranoj proizvodnji, temeljenoj na domaćim sirovinama,
među kojima šumarstvo i prerada drva ima značajno mjesto.
— Mjerama i instrumentima ekonomske politike, osobito kreditno monetarnom
politikom, politikom ekonomskih odnosa s inozemstvom i politikom
cijena potiče razvoj i utječe na realniju valorizaciju šuma i drva, čime
se između ostalog jačaju motivi i uvjeti za udruživanje na razini reprocjeline
na dohodovnim osnovama.
— SAS-om o međusobnim odnosima u razvoju djeluje na usklađivanje
interesa organizacija udruženog rada, djelatnosti, grana i grupacija u odnosu
na razvojnu politiku, te stvoriti uvjete za bolje korištenje kapaciteta, rast
produktivnosti rada i društvene efikasnosti privređivanja.
— Realizacijom SAS-a o usklađivanju odnosa u opskrbi kapaciteta prerađivačke
industrije sirovinama i poluproizvodima stvaraju se uvjeti za što potpunije
korištenje instaliranih kapaciteta i kompleksno korištenje drva, radi
postizanja što boljih ekonomskih i društvenih efekata.
2.2. Programska orijentacija i mogući razvoj od 1986—1990. godine
Na osnovi raspoloživih materijalnih izvora, stupnja tehnološkog razvoja,
boljeg korištenja instaliranih kapaciteta, ulaganja u osnovna sredstva, ostvarivanja
planiranog izvoza i drugih relevantnih činilaca privređivanja, u