DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 17     <-- 17 -->        PDF

narednom srednjoročnom planu razvoja se očekuju slijedeće stope rasta fizičkog
obujma proizvodnje: šumarstvo 1%, proizvodnja piljene građe 2%,
finalni proizvodi 5%, proizvodnja celuloze i papira 6,9%. Rast društvenog
proizvoda planira ostvariti porast: šumarstvo 1%, proizvodnja piljene građe
2,5%, proizvodnja finalnih proizvoda 5,9%, proizvodnja celuloze i papira 7,8%,
odnosno prosječno u reprocjelini 3,5%.


Za ovakav rast fizičkog obujma proizvodnje i društvenog proizvoda zaposlenost
bi rasla po stopi od 1,1% godišnje.


Investicijska aktivnost temelji se na stopama rasta društvenog
proizvoda kao i na osnovi izvozne orijentacije ovoga kompleksa.


U ovom petogodišnjem razdoblju predviđaju se u razvoj šumarskog
kompleksa uložiti ukupno cea 78,4 milijarde dinara, od čega:


u proizvodnju piljene građe i ploča 6,5 mlrd din


finalnu drvnoindustrijsku proizvodnju 25 mlrd din


proizvodnja celuloze i papira 21,5 mlrd din


šumarstvo 25,0 mlrd din.


U odnosu na izvore sredstava cea 51% otpada na vlastita sredstva, 11%
su udružena sredstva, cea 23% predviđaju se inokrediti, dok cea 15% sredstava
iz za sada nepoznatih izvora.


Najveća ulaganja se predviđaju u razvoj izvoznih kapaciteta finalne drvnoindustrijske
proizvodnje, u kojima značajno sudjeluje uvozna oprema,
koja će se u značajnom dijelu moći nabaviti na kredit, a ulaganja u šumarstvo
sastoje se pretežno od vlastitih i udruženih sredstava, dok će se u proizvodnji
celuloze i papira morati potražiti svi mogući oblici angažiranja sredstava.


Potrebe za uvoznu opremu u narednom srednjoročnom razdoblju iznose
cea 85 mil $ od čega najveći dio otpada na finalnu drvnoindustrijsku proizvodnju
(50 mil $) i proizvodnju celuloze i papira (24 mil $).


Od postojećih 26 tvornica pokućstva samo 14 je sposobno za izvoznu
proizvodnju, dio ostalih tvornica treba rekonstrukcijom osposobiti za proizvodnju
masivnih dijelova pokućstva, odnosno izraditi 15 novih tvornica za
za proizvodnju masivnog pokućstva za izvoz (manji fleksibilni kapaciteti).


U celuloznoj i papirnoj industriji nastavlja se rekonstrukcija Zagrebačke
tvornice papira i njeno osposobljavanje za izvoznu proizvodnju uz potrebe
uvozne opreme u vrijednosti od 14,8 mil $, dok će se u ostalim tvornicama
vršiti neophodna modernizacija radi postizanja kvalitetnije proizvodnje
i uključivanja u izvozne poslove.


U narednom srednjoročnom razdoblju trebati će obaviti i neophodne znanstvene
studije i analize vezane za razrješavanje opskrbe grafičke industrije
primarnim proizvodima, visokobijeljenom celulozom listača i četinjača i kvalitetnim
grafičkim papirima.


Na osnovi ovih studija trebati će se odlučiti dali ići u izgradnju potrebnoga
kapaciteta, ili opskrbljenost primarnim proizvodima razriješiti na osnovi
povezivanja u reprodukciji s postojećim jugoslavenskim proizvođačima ovih
proizvoda na dugoročnoj osnovi.


U strukturi potreba uvozne opreme predviđen je uvoz opreme za tvornice
ploča i neophodnu mehanizaciju u šumarstvu.