DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2.3. Izvozne mogućnosti i uvoz
Na osnovi zahtjeva za izmjenom proizvodne strukture, planiranih stopa
rasta fizičkog obujma proizvodnje te ograničenih mogućnosti plasmana na
domaćem tržištu izvozna strategija organizacija udruženog rada ove reprocjeline
postaje uvjet razvoja.


Rast izvoza izražen u dolarima predviđa se po stopi od 13,1% godišnje,
s time da se najveće povećanje predviđa u proizvodnji papira (stopa´ 21,8%


— radi dospjelih obaveza po inodugovima), zatim finalnoj drvnoindustrijskoj
proizvodnji (stopa 17,7%) dok bi izvoz proizvoda šumarstva i primarne prerade
drva uglavnom ostao na sadašnjoj razini.
Na temelju realno ocijenjenog starta na početku 1986. godine od 270
mil $ te s planiranih stopa, izvoz bi koncem srednjoročnog razdoblja trebao
dostići cea 500 mil § od čega bi na zemlje konvertibilnog područja otpalo
83%, a na klirinško područje 17%.


Udio uvoza u izvozu ocjenjen je sa 41% obzirom na potrebe značajnog
uvoza opreme, tako da bi pokrivenost uvoza izvozom bila stvorena sa 2,4 puta.


Za ostvarivanje planiranog rasta izvoza biti će potrebni izvanredni napori
organizacija udruženog rada, kao i činilaca društvene zajednice kroz poticanje
izvoznih aktivnosti na osnovi aktivne politike ekonomskih odnosa s
inozemstvom, jer će se njegovo ostvarenje vršiti u uvjetima razvojnih ograničenja
od kojih će dominantan utjecaj imati nedostatak sredstava za ulaganja
u prilagođavanje proizvodne struke izvoznim potrebama.


Sadašnje nisko učešće izvoza u ukupnoj proizvodnji, a posebno u proizvodnjama
gdje se planiraju visoke stope rasta izvoza (finalna 20%, papirna
industrija 7% — 1983. g.) čini olakšavajućom okolnost da se većim zajedničkim
angažiranjem subjektivnih faktora proizvodnje moraju postići krupni
rezultati i uz manja investicijska ulaganja.


Postizanje učešća izvoza u proizvodnji na koncu srednjoročnog razdoblja
u osnovnim izvoznim proizvodima sa 45%, odnosno za reprocjelinu 31,6% (od
sadašnjih 12%) predstavlja krupan zadatak koji se bez investicijskih ulaganja
ne može ostvariti.


Isto tako je nužno boljim organiziranjem i povezivanjem udruženog rada
u reprocjelini kao i osposobljavanjem izvozne organizacije za povećani
promet izvoznih roba, uklanjati subjektivne smetnje koje u svojoj sadašnjoj
praksi negativno utječe na tokove društvene reprodukcije, korištenje izvoznih
kapaciteta i rasta fizičkog obujma proizvodnje i izvoza.


Uz aktiviranje postojećih rezervi na području neorganizirane opskrbljenosti
sirovinama i poluproizvodima iz vlastite reprodukcije moguće je povećati
bolje korištenje izvoznih kapaciteta i veći izvoz, a međusobnim poslovnim
informiranjem izvoznika i proizvođača u odnosu na vrste proizvoda, dizajn,
kvalitetu obrade, pakovanje i si. moguće je poboljšati izvozne rezultate.


2.4. Uvjeti i pretpostavke razvoja (Samoupravna organiziranost,
kadrovi, mjere ekonomske politike)
Na osnovi projekta Ekonomskog instituta Zagreb realizacijom programa
udruživanja i povezivanja u Poslovnu zajednicu »Exportdrvo« Zagreb, treba


308