DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

U kolikoj mjeri se pri tome poštuju ekonomske zakonitosti, a u kolikoj
mjeri se primjenjuje tzv. »socijala«?


OBRADA


Pri odvajanju ekstradohodaka (renta) kao objektivne kategorije — polazi
se od realnih tržišnih cijena, dakle poštuju se ekonomske zakonitosti.


Pri raspoređivanju bezrentovnog ostatka zajedničkog prihoda reprodukcione
cjeline (20ZP) mjerilo za svakog sudionika također se temelji na poštivanju
ekonomskih zakonitosti, konkretno tržišnih cijena. To stoga, jer faktično
predstavlja bezrentovni ostatak od tržišne realizacije (cijena) svakog
sudionika pa i svih sudionika udruživanja a to znači i čitave reprodukcione
cjeline.


Pri navedenom odvajanju ekstradohodaka (renta), pa prema tome i utvrđivanju
bezrentovnih ostataka realizacija sudionika udruživanja, uzimali
smo u obzir i tzv. normalne iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje svakog
sudionika udruživanja kao ekvivalente društveno-potrebnog rada za
ostvarenje realizacije svakog sudionika udruživanja. Prema tome, i tu se
poštivalo ekonomske zakonitosti, njihovu objektivnost.


Te normalne iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje sadrže normalne
akumulacije, jednake umnošku prosječno uloženih poslovnih sredstava svakog
sudionika udruživanja i analogije prosječne profitne stope, tj. statistički
utvrđenog postotka »naknade za privređivanje« grane. Zbog tendencije sudjelovanja
u međunarodnoj podjeli rada, pa i društvene ekonomske politike
naše zemlje putem kontroliranih cijena (zasad), navedena normalna akumulacija
posebno svjedoči o uzimanju u obzir objektivnih tržišnih cijena,
dakle ekonomskih zakonitosti.


Navedene normalno iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje temelje se
i na dinamičnim realnim jediničnim cijenama utrošenih sredstava i obveza,
koje ovise o inflaciji i realnim promjenama tržišnih cijena, dakle o ekonomskim
zakonitostima u realnim uvjetima privređivanja.


I u kapitalističkoj privredi, gdje je notorno uzimanje u obzir pa i suvereno
djelovanje ekonomskih zakona, svako se konkretno poduzeće sukobljava
s »entropijom« objektivnih tržišnih cijena. Prema stupnju njegove
mehaniziranosti, organizacije, vještine, umješnosti i zalaganja radnih kolektiva
— ono ostvaruje profit veći ili manji od prosječnog u privredi. U tome
je poticaj njegova unapređenja i razvitka, bit korisnosti »privrednog računa«,
tj. kontinuiranog uspoređivanja vlastite djelatnosti s onom društveno-potrebne
razine.


Nema nikakvog razloga da tako ne bude i u robnoj proizvodnji socijalističkog
samoupravljanja, tj. u nas. Sučeljavanje subjektivnosti vlastite proizvodnje
s objektivnošću čitave privrede, tj. tržišnih cijena, i u nas predstavlja
bit korisnog djelovanja »privrednog računa«.


Prema tome, zaključujemo da se prijedlog raspoređivanja zajedničkog
prihoda na pojedine sudionike udruživanja u reprodukcionoj cjelini, kako
smo ga objavili u našim radovima (2, 4, 6) — potpuno povinuje vladajućimekonomskim zakonima (tržišnim cijenama).


312