DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 23     <-- 23 -->        PDF

To tim više, što se u našem prijedlogu savjetuje da se pri utvrđivanju
»samoupravno dogovorenih internih cijena (proizvodnje)« kao mjerila raspoređivanja
uzmu u obzir još dva kriterijuma. Jedan predstavljaju cijene svjetskog
tržišta, smanjene za utvrđene ekstradohotke (rente). Druge predstavljaju
cijene domaćeg tržišta prometa finalne zajedničke proizvodnje reprodukcijske
cjeline, smanjene za odnosne ekstradohotke (rente), te deduktivnim
postupičnim normalnim, odnosno plansko-objektivnirn, kalkulacijama svedene
na »cijene proizvodnje« polufinalnih proizvoda prerade drva, iskorišćivanja
šuma (drva), biološke reprodukcije drva.


Uzimanje u obzir, primarno, mjerila raspoređivanja ostatka zajedničkog
prihoda koje smo prvotno predložili, a sekundarno, svjetskih tržišnih cijena,
smanjenih za ekstradohotke, te domaćih tržišnih cijena finalnih drvnih proizvoda,
smanjenih za ekstradohotke, pa deduktivnim postupičnim normalnim,
odnosno plansko-objektivnim, kalkulacijama svedenim na »cijene proizvodnje«
polufinalnih proizvoda prerade drva, iskorišćivanja drva i2 šuma, biološke
reprodukcije drva — prisiljuje sudionike udruživanja da poduzmu sve
moguće da uspostave ravnotežu i sklad u strukturi kompleksa, da se sve u
kompleksu povinuje ekonomskim zakonitostima tržišta. Uprato to je n a j k
or is ni ja djelatnost do koje dolazi u sučeljavanju pluralnih interesa u
kompleksu. Ona za posljedicu ima racionalizaciju onih karika u vertikalnom
lancu sudionika udruživanja koje su prenategnute, koje škripe zbog
međusobne neusklađenosti i zbog neusklađenosti s ekonomskim zakonitostima
tržišne privrede. .


Odakle, dakle, pojava da se u nekim našim SOUR-ima oblika reprodukcionih
cjelina — cijene proizvoda npr. iskorišćivanja šuma, kao mjerila raspoređivanja
(ili konkretni definitivni iznos pri raspoređivanju), nalaze na tako
niskoj razini — da svjedoče o »eksploataciji« (prelijevanju sredstava) npr.
šumarstva u preradi drva, tj. u korist ostalih sudionika udruživanja u reprodukcionoj
cjelini?


Razlozi za to mogu biti samo:


— nepoštivanje činjenice, da svaki sudionik udruživanja treba dobiti
svoje ekstradohotke (rente);
— dakle, primjenjivanje »mjerila raspoređivanja« na čitav zajednički
prihod, umjesto samo na bezrentovni ostatak zajedničkog prihoda;
— primjenjivanje fiksnih internih cijena kupoprodaje, i to preniske
(nenormalne, neobjektivne) razine, umjesto mjerila raspoređivanja (ostatka)
zajedničkog prihoda.
— zanemarivanje razina realnih »cijena proizvodnje« svjetskog tržišta;
— zanemarivanje razina realnih »cijena proizvodnje« deduiktivno normalno,
odnosno plansko-objektivno, iskalkuliranih, polazeći od cijena domaćeg
tržišta prometa finalne zajedničke proizvodnje reprodukcijske cjeline
pa do proizvoda (usluga) pojedinog njezinog člana, sudionika udruživanja;
— »samoupravno dogovorene interne cijene (proizvodnje)« koje se ne
temelje na ispravnim komponentama koje poštuju ekonomske zakonitosti
nego na prisili većine delegata reprodukcione cjeline, zaposlenih u preradi
drva (koja ima daleko više radnika od šumarstva).