DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Navedena prisila temelji se na nedovoljnoj racionalnosti naše prerade
drva u određenoj reprodukcionoj cjelini (zbog predimenzioniranih kapaciteta)
— prema onoj u prosjeku takve prerade Evrope i svijeta.


Umjesto da se prerada racionalizira, što u konkretnom trenutku nije
lako, dapače u potpunosti i nije moguće, ona većinom svojih radnik
a p a i delegat a u reprodukcionoj cjelini — uspješno vrši navedenu
»eksploataciju«, na račun ostalih sudionika udruživanja. Razumljivo,
to ne samo da nije socijalistički već je i potpuno protivljenj e ekonomskim
zakonitostima (tržišnim cijenama). To je svakako jedan od razloga što,
osobito u nekim republikama, udruživanje šumarstva u reprodukcione cjelins
prepolagan o se uspostavlja, odnosno napreduje. Dapače, to je i jedan
od razloga što se dio naših stručnjaka intimno ili javno suprotstavlja nepoštivanju
ekonomskih zakonitosti, jer je to protivno našim smjernicama Ustava
i ZUR-a a vrlo štetno dugoročnim interesima naše privrede i društva.


Kako da se premoste takve situacije?


Po našem mišljenju:


— tako da se pri raspoređivanju zajedničkog prihoda integracione cjeline
na njezine sudionike udruživanja primjenjuju »samoupravno dogovorene
interne cijene (proizvodnje)« uz prethodno odvajanje ekstradohotka (rente)
svakome sudioniku na temelju kalkulacije — prema našim radovima o tim
-problemima (2, 4, 6);
— tako da se svi partneri, i šumarski i ostali u reprodukcionoj cjelini,
do maksimuma napregnu da privređuju (rade i posluju) barem na razini društveno-
potrebnog rada, tj. tržišnih cijena (ekonomskih zakonitosti);
— a u trenutačnim nemogućnostima da se ostvari navedeno u prethodnoj
stavci, u sadašnjim izuzetno teškim prilikama privrede svijeta, Jugoslavije,
naših određenih reprodukcionih cjelina — da se privremen o pribjegne
ispotnoćnom namjenskom udruživanju sredstava sudionika udruživanja
u reprodukcionoj cjelini — pa, ako je nužno, i izvan reprodukcione cjeline;
tä radi se o urgentnom spašavanju konkretnog udruženog rada i održavanju
životnog standarda u njemu zaposlenih (sadašnjih i budućih) radnika.
Pri tome ne treba zaboraviti: Sav naš udruženi rad temelji se na dru štveni
m sredstvima jedne cjelovite socijalističke jugoslavenske privrede.
Borimo se za samoupravni socijalizam , interese naših naroda i narodnosti,
za budućnost . U slučaju prijeke potrebe, u konkretnim uvjetima
dozvoljena je potpuno izuzetno čak i privremena namjenska
stanovita »socijalan. Tä nalazimo se u — socijalizmu s robnom
privredom, u proizvodnji interno (u reprodukcionoj cjelini, regiji, republici,
Jugoslaviji) socijalističkog tipa! No, ta »socijala« ne smije
biti prikrivena, prisilna, eksploatacijska, već istinski samoupravno odlučena
uz konsenzu s svih sudionika udruživanja (a osobito onih od strane
šumarstva). Ona treba imati oblik namjensko g udruživanja sredstava
»bogatijih« sudionika reprodukcijskih cjelina i cijene naše privrede i društva.
Pri tome treba voditi računa o ovome: Razdoblje primanja takve »socijale
« ne smije biti analogno razdoblju predah a za »bolesnika« — već
razdoblju uzimanj a lijekov a koji jedino vode ozdravljenju »bolesnika
«.