DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Uprotivnom, raspoređivanje zajedničkog prihoda imalo bi dva različita
djelovanja: u slučaju kada se raspoređuju viškovi akumulacije
kompleksa pozitivn o (koje bi stimuliralo sudionike udruživanja za progres
udruživanja), a u slučaju kada se raspoređuju manjkovi akumulacije
kompleksa negativno . Naime, u potonjem slučaju sudionici udruživanja
realizirali bi u kompleksu niže cijene razmjene od onih eksternih,
tržišnih; to bi uzrokovalo tzv. duple ekonomije, pa bi stimuliralo sudionike
udruživanja na odlučniju orijentaciju prema eksternim kupoprodajnim
cijenama, odnosno istupanju iz reprodukcijske cjeline.


Pri neuključivanju mjera za sanaciju, svaka »socijala« značila bi samo
otupljivanje oštrice ekonomskih zakonitosti, tj. njihovo izigravanje .
Ono pak u društvu rađa poznate lančane loše posljedice koje predstavljaju
cijen u tog izigravanja!


Tako će reprodukcione cjeline gotovo potpuno preuzeti brigu o uspješnoj
društvenoj reprodukciji, omogućiti da se reducira regulativa države,
tj. odumiranje države na području privrede. U pravilu sv i problemi sanacije
»gubitaša« i si. — rješavat će se putem redovnog funkcioniranja reprodukcijskih
cjelina. Skupo, a često i neadekvatno, djelovanje države kao »deus
ex machina« koje se nužno ne temelji uvijek na ekonomskim zakonitostima


— postupno pa konačno će potpuno otpasti. To će biti korisno: pojeftinit
će društvenu intervenciju i smanjiti, odnosno izbjegnuti, poznate loše lančane
posljedice kršenja ekonomskih zakonitosti u robnoj privredi.
ZAKLJUČCI


Odvajanje renta i raspoređivanje ostatka zajedničkog prihoda na sudionike
udruživanja u reprodukcionoj cjelini — savjetuje se temeljiti na konačnim
radovima autora ovog rada (5, 6). To stoga jer se njegove metode
temelje na poštivanju ekonomskih zakonitosti, pa su visoko stimulativne
za sudionike udruživanja. One stimuliraju sudionike udruživanja za udruživanje,
unapređivanje i razvitak udruživanja te maksimalno objektivno i
subjektivno povišenje ekonomske efikasnosti privređivanja.


Kada je trenutačno nemoguće iz objektivnih razloga uspostaviti adekvatno
privređivanje svakog sudionika u reprodukcionoj cjelini, potrebno je demokratskim
samoupravnim sporazumijevanjem pribjeći namjenskom udruživanju
financijskih sredstava. To će se učiniti u cilju, barem postupičnog,
otklanjanja postojećih disproporcija i neusklađenosti s društveno-potrebnim
radom koji je mjerodavan u svjetskoj privredi pa i u Jugoslaviji.


LITERATURA


1.
Kraljić , B.: »Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena
cijena i intenzivne inflacije«, I rad u publikaciji RADOVI 56, Šumarski
institut Jastrebarsko, Zagreb 1983, str. 5—64. Ofset-tisak.
2.
Kraljić , B.: »Raspoređivanje zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko-
drvoprerađivačko-prometnoj integraciji (kooperaciji)«, II rad u publikaciji RADOVI
56, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb 1983, str. 65—120. Ofset-tisak.
.´i.
Kraljić , B.: »Odvajanje rente u šumarstvu na temelju obračunskih, naknadno
objektiviranih, kalkulacija pri sadašnjim uvjetima«, Savez inženjera i tehni


315