DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UDK 631TUU1 Šum. list CIX (1985) 317


EKSTERNO INFORMIRANJE U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


Josip BISKUP*


SAŽETAK. Kabinet za marksizam, socijalizam i samoupravljanje
Šumarskog fakulteta u Zagrebu u okviru istraživanja »Racionalizacija
samoupravljanja u šumarstvu«, što ga provodi Zavod za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta, istraživao je, uz
ostalo, koliko radni ljudi zaposleni u šumarstvu koriste javna glasila
i koliko javna glasila posvećuju pažnje šumarstvu.


KLJUČNE RIJEČI: eksterno informiranje, istraživanje, rezultati


UVOD


Sredstva javnog komuniciranja postala su nerazdvojni pratilac suvremenog
čovjeka i bitna komponenta ljudskog života. Ona omogućavaju neslućene
i donedavno neshvaćene kontakte među ljudima na svim točkama ove
planete. Zahvaljujući sredstvima komuniciranja i informiranja, udaljeno postaje
blisko, a prošlost se pojavljuje kao sadašnjost. Zahvaljujući javnim glasilima
nestaju relacije prostora i vremena.


Telekomunikacije, stacionarni sateliti, mundovizija, telesteri i druga iznašašća
suvremene tehnike, izazivali su revoluciju u sredstvima javnog komuniciranja
u svjetskim razmjerima.


Javna glasila povezuju i zbližavaju ljude raznih nacija, klasa, intelektualnih
i psihofizičkih sposobnosti; stvaraju ih učesnicima svjetskih drama,
svjetskih zbivanja. Iako ne uklanjaju klasne razlike, ipak utječu da se ljudi
upoznaju, zbliže i shvate da su pripadnici jedne velike porodice (BISKUP,
1977).


Jugoslavenski komunikacijski, odnosi informativni sistem specifičan je
i sadržajem i formom, i esencijalno se razlikuje od drugih komunikacijßko-
informativnih sistema u svijetu.


Komunikacijski model samoupravnog društva nije dovršen niti u teoriji
niti u praksi. On u totalitetu nikad i neće biti dovršen, jer ga zamišljamo
u vječnom razvoju, u neprestano novim transformacijama. Stoga jedino
možemo utvrditi elemente koji su specifični za demokratski otvoreno samoupravno
društvo i kao osnovne elemente našeg informativno-komunikacijskog
sistema navodimo njegovu otvorenost, mogućnost dotoka informacija,
mnogosmjernost komunikacijskog toka, selektivnost komunikacijskih tokova,
policentričnost sistema, mnijenjsku diferenciranost itd.


* Doc. dr Josip Biskup, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, fiimunska cesta
br. 25.