DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 4     <-- 4 -->        PDF

IUFRO
Orlić , S.: Seminar za pripremu ekskurzije (Delnice 13—14. 06. 1985) (373)


GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA
D r n de 1 i ć, M.: Kronika Šumarije Draganac za 1938 39. godinu (376)


IZ SVIJETA
Piškorić , O.: Iz šumarsstva Francuske (385)


KNJIGE I ČASOPISI


Piškorić , O. J.P.Š.C: Razvoj šumske proizvodnje Jugoslavije i zadaci Centra
do 2000. godine (388)


Piškorić , O.: Šumarstvo i prerada drveta, br. 1—3/XXXIX. Sarajevo 1985. (390)


Piškorić , O.: Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske (391)


DRUŠTVENE VIJESTI


STATUT Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(393)


ZAPISNIK 5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SDITSDIH održane 28. svibnja 1985.


(404)
ERRATA CORRIGE


U članku M. Jurković: Zakorjenjivanje rezaica metasekvoje (The Rooting of
Cutting of Metasequoia) objavljenom u br. 5—6 85. na str. 222. u retku 32.
treba mjesto 11,50% stajati 22,50% a u retku 35. mjesto 29,50% — 26,17´Vo.
Pogrješni brojevi upisani su prigodom korekture sloga.