DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UDK: 630*905.2 (1986/1990) šum. list CIX (1985) 295


ANALIZA DOSADAŠNJEG RAZVOJA I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI
ŠUMSKO-DRVNOG KOMPLEKSA U RAZDOBLJU OD 1986. DO 1990.
GODINE**


Tomislav KRNJAK*


SAŽETAK. U prvom dijelu autor daje analizu dostignutog stupnja
razvoja šumsko-drvnoprerađivačkog kompleksa u razdoblju
od 1981. do 1985. godine, iznoseći podatke o stopama rasta, struk


turnim problemima, kretanju izvoza i uvoza, korištenje kapaciteta
vezano uz snabdijevanje sirovinama, reprodukcijskim materijalima
i energijom.


Strukturni problemi su u najkraćim crtama dati za sve grane
i djelatnosti reprodukcijske cjeline. Kratkom analizom investicijske
aktivnosti, organiziranosti uvjeta poslovanja i ekonomskog položaja
organizacija udruženog rada reprodukcijske cjeline zaokružen je
ostvareni razvoj prethodnog razdoblja.


U drugom dijelu autor izlaže mogućnosti razvoja u razdoblju
od 1986. do 1990. godine, iznoseći i obrazlažući razvojne ciljeve, koncepciju
i strategiju razvoja.


U programskoj orijentaciji date su procjene o stopama rasta
pojedinih proizvodnji, investicijske potrebe i mogućnosti, izvozne
mogućnosti i uvoz, te uvjeti i pretpostavke razvoja (Samoupravna
organiziranost, kadrovi, mjere ekonomske politike).


Strateška orijentacija reprokompleksa na visoke stope rasta izvoza
može se ostvariti samo uz značajan rast proizvodnje, visok stupanj
zajedničtva i usklađenosti u tokovima reprodukcije između
međuzavisnih dijelova reprodukcijske cjeline, unapređivanjem samoupravne
organiziranosti i društveno-ekonomskih odnosa na osnovi
zajedničke proizvodnje i prometa, a posebno izvoza, uz koordinirani
razvoj, uključivanjem znanosti i visoko stručnih kadrova
u poslovanje i razvoj, te podrškom mjerama ekonomske politike.


Na osnovi utvrđenog zadatka od strane Izvršnog vijeća Sabora, u vezi
realizacije programa na pripremi srednjoročnih planova razvoja za razdoblje
od 1986. do 19^0. godine, te dogovorenom pristupu šireg kruga zainteresiranih
predstavnika organizacija i organa i radnog tima zaduženog za izradu separata
analize dosadašnjeg razvoja i razvojnih mogućnosti agroindustrijskog i


* Tomislav Krnjak, dipl. inž. šum., pomoćnik predsjednika Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb.
** Uvodno izlaganje sa savjetovanja o srednjoročnom razvoju šumarstva i prerade
drva održanom u Zagrebu 7. svibnja 1985. godine.


295