DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 7     <-- 7 -->        PDF

II Mogućnosti razvoja u razdoblju 1986—1990. godine


— Koncepcija razvoja i kriteriji,
— Programska orijentacija i mogući razvoj (stope rasta, investicije),
— Izvozne mogućnosti i uvoz
— Uvjeti i pretpostavke razvoja (samoupravna organiziranost, kadrovi,
sistemska rješenja, mjere ekonomske politike).
Prije nego što iznesem osnovne značajke razvoja u prethodnom razdoblju
dozvolite da u nekoliko riječi kažem osnovni obuhvat šumsko-drvnog
kompleksa kao reprodukcijske cjeline.


Reprodukcijsku cjelinu šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj
koja počinje uzgojem i zaštitom šuma. nastavlja se primarnom mehaničkom
i kemijskom preradom drva i finalnom proizvodnjom a završava prometom
drva i drvnih proizvoda, čini veliki broj OOUR (cea 500), koje zapošljavaju
preko 70.000 radnika u društvenom sektoru proizvodnje.


Privatni sektor sudjeluje s cea 24% u površinama šuma, s cea 8% u drvnoj
masi, a u preradi drva s oko 3.000 radionica.


1. RAZVOJ U PRETHODNOM RAZDOBLJU
1.1. Dinamika rasta i strukturni problemi
U čitavom poslijeratnom razdoblju udio šumarstva i prerade drva u
strukturi privrede stalno se smanjivao, kao posljedica sporijeg rasta kompleksa
od privrednog rasta privrede Republike u cjelini.


Fizički obujam proizvodnje industrije i rudarstva Hrvatske u razdoblju
od 1967—1980. godine rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 61%, a industrijske
prerade drva po stopi od 5%, stime što su pojedine grane prerade
drva ostvarile ove stope rasta: piljena građa i ploča 1,3%, (Jugoslavija 3,5%),
proizvodnja finalnih drvnih proizvoda 7,5°/» (Jugoslavija 7,8%), proizvodnja
celuloze i papira 6,9% (Jugoslavija 7,7%). Nakon visokih stopa fizičkog rasta
proizvodnje do 1980. godine, razvoj od 1981. do 1983. godine pokazuje
negativne stope fizičkog obujma proizvodnje u gotovo svim granama kompleksa,
s izuzetkom šumarstva koje je ostvarilo stopu rasta od 3,5%. U 1984.
godini dolazi do oživljavanja proizvodnje i blagog rasta stopa fizičkog obujma
proizvodnje i u industrijskoj preradi drva.


Međutim, na osnovi ostvarenih i ocijenjenih stopa rasta od 1981. do
1985. godine prosječna stopa rasta u ovom razdoblju ocjenjuje se u proizvodnji
piljene građe i ploča 0,3%, finalna drvnoindustrijska proizvodnja 0,2%,
proizvodnja celuloze i papira 2,7%.


Jedna od osnovnih značajki dosadašnjeg razvoja šumsko-drvnog kornkompleksa
Hrvatske i Jugoslavije je neusklađenost kapaciteta u odnosu na potrebe
reprodukcije, kao posljedica autarhičnog razvoja i zaostajanja ulaganja
u sirovinsku osnovu (šumsko uzgojni radovi i izgradnja šumskih prometnica).


Gotovo potpuna financijska ovisnost ulaganja u šumarstvo o vlastitim
izvorima, (jer banke nisu za ova ulaganja pokrivala interes), a udruživanje
sa ostalim partnerima su gotovo izostala, nepovoljno utječe na razvoj i unapređenje
šumskog fonda.