DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Uz stalan trend povećanja obujma sječa, a u pojedinim razdobljima i
područjima »Kvalitetnih sječa«, dolazi do kvalitetnog pogoršanja šumskog
fonda i slabljenje sirovinske osnove prerađivačke industrije.


Niska otvorenost šuma samo pogoduje ovoj situaciji. Nasuprot tome postoji
stalna težnja izgradnje novih i proširenja postojećih primarnih kapaciteta
prerade drva, posebno pilanskih, koji uz pomoć lokalnih faktora vrše
pritisak na korištenje sirovinske osnove i raspodjelu sirovina na neekonomskim
kriterijima, što često dovodi do neracionalne prerade drva (F trupci
iu´u u pilane).


Pogrešna razvojna orijentacija finalne drvne industrije kroz izgradnju
velikih kapaciteta za domaće tržište i klirinški izvoz (pločasti namještaj) otcžava
brzu primjenu proizvodnog programa za izvoz na probirljiva tržišta s
konvertibilnim načinom plaćanja.


Pogoni za proizvodnju finalnih proizvoda od masivnog drva podobni za
izvoz na zapadnoevropska i američka tržišta nisko su zastupljeni u strukturi
finalne proizvodnje (30"o) a radi nepovezanosti proizvođača piljene građe
i finalnih Kapaciteta, kao i radi dispariteta cijena sirovina, poluproizvoda
i finalnih proizvoda, ovi kapaciteti nisu potpuno iskorišteni, te nisu u stanju
ostvarivati maksimalno moguću proizvodnju i izvoz.


Nesklad između proizvodnje papira i potreba celuloze i poluceluloze u
SR Hrvatskoj u posljednja dva srednjoročna razdoblja djelomice je eliminiran
izgradnjom tvornice poluceluloze i ambalažnih papira u Belišću, te
rekonstrukcijom Riječke tvornice papira. Ostaje međutim problem zadovoljavanja
potreba proizvođača grafičkih papira za visokobijeljenom celulozom
listača i četinjača, koji postaje limitirajući faktor razvoja grafičke industrije
u SR Hrvatskoj.


1.2. Izvoz-uvoz
Značajan broj organizacija udruženog rada šumsko-drvnog kompleksa
predstavljaju tradicionalne izvoznike, međutim bez stalne izvozne organizacije,
izvoz se ostvaruje ovisno o stanju traženja na domaćem tržištu i odnosa
u cijenama između domaćeg i svjetskog tržišta. Vrijednost izvoza u
razdoblju od 1981—1984. godine opada, te i njegovo učešće u izvozu privrede
Hrvatske.


Udio izvoza u vrijednosti ukupne proizvodnje je relativno nisko (11—15%).
Međutim, nizak udio uvozne supstance (cea 30%), imade utjecaj na visoke
neto devizne efekte, što je s društvenog stajališta veoma značajno.


U 1981. godini ostvarena je vrijednost izvoza od 265 mil $ (100%), da bi
u 1982. iznosila 222 mil $ (84%). 1983. godini 191,7 mil % (72%), 1984. 213
mil $ (80%).


Struktura izvoza ostvarena u prethodnom razdoblju još uvijek je nepovoljna
(cea 52% se ostvaruje izvozom sirovina i proizvoda primarne prerade,
48% izvozom finalnih proizvoda i papira).


Uvozne potrebe šumsko-drvnog kompleksa podmirivane su u proteklom
razdoblju na sektoru neophodnih reprodukcijskih materijala i rezervnih
dijelova uz neznatan udio uvozne opreme.


298