DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 83     <-- 83 -->        PDF

XVIII SVJETSKI KONGRES IUFRO


Republički organizacijski odbor SRH
Komisija za ekskurzije


SEMINAR ZA PRIPREME EKSKURZIJA
(Delnice, 13—14. 6. 1985.)


Republički organizacijski odbor, odnosno Komisija za ekskurzije i Odbor za
pripreme ekskurzija u Delnicama organizirao je i održao:


SEMINAR O PRIPREMAMA ZA DOČEK EKSKURZIJA IUFRO


U RADNIM ORGANIZACIJAMA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA


SR HRVATSKE
Seminar je održan 13. i 14. 6. 1985. godine u Delnicama. Moto Seminara bio je:
DEMONSTRACIJA PRIMJENE U PRAKSI ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA.


U radu Seminara učestovali su: prof, dr Dušan Mlinšek, predsjednik: IUFRO-a,
ing. Miloš Jeftić, predsjednik YU Komiteta za ekskurzije, prof, dr Simeun Tomanić
član SOO i predsjednik ROO SRH, članovi Komiteta za ekskurzije, odnosno predsjednici
Komisija za ekskurzije iz drugih Republika i AP Vojvodine, svi članovi
Komisije za ekskurzije i Komisije za razvoj ROO SR Hrvatske i predstavnici
OOUR koje nemaju svojih delegata u spomenutim Komisijama. Poziv za sudjelovanje
u radu Seminara upućen je i eminentnim stručnjacima iz Hrvatske koji
će biti stručni voditelji IUFRO ekskurzija kroz Jugoslaviju. Ukupno s domaćinima
bilo je 58 učesnika.


Dan prije početka Seminara, 12. 6. 1985. god., u Delnicama je održan sastanak
YU Komiteta za ekskurzije na kojem je pored ostalog raspravljen i dogovoren
program rada Komiteta do konca 1985. godine.


Prvog dana program Seminara bio je iz područja šumarstva i održan je na
dva PUNKTA:


PUNKT 1 — Tema


»Gospodarska jedinica »Sungerski Lug« — nastavno-pokusni šumski objekt
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu«, izlaganje i prikaz prof, dr Dušan
Klepac, razgledanje i rasprava.


PUNKT 2 — Tema:


Prikaz sječe, izrade, privlačenje i transporta drva, g. j . »Delnice«, odjel 44.
U uvodom dijelu učesnici Seminara su saslušali:


— Informaciju o Goransko-primorskom šumskom gospodarstvu »Delnice«, Delnice
— ing. I. Došen, predsjednik poslovodnog odbora.
— Informaciju o OOUR za iskorišćivanje šuma, Delnice — ing. I. Pleše, direktor.