DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 86     <-- 86 -->        PDF

GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA


KRONIKA ŠUMARIJE DRAGANAC ZA 1938/39. GODINU


UVOD


Instrukcija za uređivanje šuma Ministarstva šuma i rudnika od 29. XII 1931.
godine (br. 33 820), propisala je i vođenje evidencija koje će u svako doba pružati
pouzdane podatke o stanju šumskog posjeda i rezultatima gospodarenja kako
u cjelini tako i u pojedinostima. Ovi se radovi smatrali sastavnim dijelovima
provođenja urođajnog elaborata, jer daju materijal za kritičku ocjenu rezultata
gospodarenja u prošlosti a trebaju dati pouzdanu osnovicu za obnovu i unapređenje
šumskog gospodarenja i uređajnog sistema.


Kako bi gospodarska evidencija u cijelosti mogla odgovarati svojim zadacima,
sakupljanje i knjiženje podataka mora se provoditi s najvećom pažnjom, a osobe
koje podatke sakupljaju i registriraju snose punu odgovornost. Odgovornost snose
i osobe, koje su materijal pregledale i obradile, što je sve moralo biti vidljivo
iz odnosnih akata.


Gospodarska evidencija po odobrenju uredajnog elaborata sastoji se od


1. Šumske kronike,
2. vođenje privrednih knjiga, i
3. unošenje izmjena u karte.
Vođenje Šumske kronike prikazujemo na primjeru Kronike za 1938/39. godinu
Šumarije državnih šuma u Dragancu Direkcije šuma u Zagrebu.
Podaci za pojedine godine unosili su se u knjigu te se tako za niz godina
našli na jednom mjestu. Kao prvi list ove knjige bile su upute za njezino vođenje
što je osiguralo mogućnost uniformiranosti predočenja podataka i mogućnost
uspoređivanja rada pojedinih šumarija i cjelokupnog šumskog gospodarstva.
Shema za pisanje (»vođenje« ,prema službenom tekstu) šumske kronike bila je:


1. Promjene u graničnim točkama, pravcima i površinama ukoliko one nisu
bile posljedice sječe sastojina:
a) napuštanje ili obnova postojećih kao i postavljanje novih graničnih, trigonometrijskih
i ostalih točaka unutarnje podjele;
b) promjene uslijed reambulacije ili drugih uzroka;
c) promjene u površinama nastale kupovinom, zamjenom ili odstupom stanovitih
dijelova;
d) promjene u vrsti kultura.


2. Novogradnje, rekonstrukcije i pravci šumskih prometnica:
a) puteva, vlaka, cesta i mostova;
b) točila, žičara i šumskih željeznica;
c) ustava, brana i ostalih naprava za otpremu drva vodom; stanje odvodnih
kanala:


376