DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 87     <-- 87 -->        PDF

d) većih naprava za plavljenje, za osiguranje obala s iskazom troškova gradnje
i uzdržavanja.


3. Štetni utjecaji i važniji elementarni događaji:
a) štete prouzročene po čovjeku, životinjama, zareznicima i bolestima;
b) štete od vjetrova uz oznaku smjera vjetra;
c) kasni i rani mrazevi, lavine, nenormalne studeni, snijegovi, grad, inje, suše,
poplave, veće
usjeline;
d) šumski požari, itd.


4. Lov i ribarstvo: opće stanje, napredovanje ili opadanje broja divljači (osobito
rjeđih vrsta), bolesti, lovostaje, rezultati u pogledu vršenja lova i ribolova,
promjene u pravima lova i ribolova.
5. Prilike na drvnom tržištu: rezultati važnijih prodaja, sklapanje većih ugovora,
uspjeh režijskog poslovanja, postignute jedinične cijene raznih sortimenata,
potražnja za drvom, prilike lokalnog tržišta, itd.
6. Uređenje prava služnosti (servitutnih odnosa) pri čem treba navesti povod,
objekt na koji se odnosi i rezultat uređenja.
7. Promjene u pogledu:
a) granica čuvarskih i upravnih područja;
b) visine poreza;
c) patronatskih i ostalih prava;
d) pravnih prilika na cestama, putevima i vodama.
8. Personalne i radničke prilike.
9. Akordne cijene raznih šumskih radova, posebno za tvrdo i meko drvo kao
i za razne Sortimente, nadnice šumskih radnika, radnika na pilanama i ostalim
industrijskim postrojenjima, plaće stručnih radnika odnosno namještenika, kirije
za par konja, jaram volova, kola itd.
10.
Novogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenih i poslovnih zgrada.
11. Uređivanje bujica, učvršćivanje terena i ostale melioracije sa oznakom
ukupnih troškova po jedinici rada.
12. Šumarski pokusi, sudjelovanje kod istih, troškovi i rezultati.
13. Podaci o čistom prihodu cijele uprave i po jedinici površine, obrazovanje
vrijednosnih razreda, čisti prihod po 1 m"> ogrjevnog i građevnog drva i ostali
podaci za ispitivanje rentabiliteta gospodarenja.
14. Ostali važniji događaji kao osobito rodne godine sjemena, sakupljanje sjemena
u vlastitoj režiji itd.
Dodajem ,da su Šumske kronike bili obavezni voditi i šumarski referenti
kod općeupravnih vlasti (kotarskih oblasti — sreskih načelstva) ali je shema bila
prilagođena toj djelatnosti šumara.


Upis u Šumsku kroniku šumarije mogao se izvršiti tek nakon što je njezin
sadržaj odobren od Direkcije šuma.


Šumska kronika vodila se najprije za kalendarsku godinu a kasnije, pa i
ovdje prikazana, za budžetku godinu tj. godinu koja je počimala 1. travnja jedne
i završavala 31. ožujka druge godine. Međutim kako su se krediti za započete


377