DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 9     <-- 9 -->        PDF

1.3.
Korištenje kapaciteta vezano za snabdjcvanje sirovinama,
reprodukcijskim materijalima i energijom
1.31. Šumski resursi kao izvor osnovnih sirovina
Šume i šumsko zemljište sa 2,4 mil ha površine, od čega cea 2 mil ha
zauzimaju šume, a cea 400.000 ha neobrasla šumska zemljišta (35% površine
SRH) predstavlja značajno mjesto u prirodnim resursima SR Hrvatske. One
osim sirovinskih izve/a za prerađivačku industriju predstavljaju i značajan
faktor općih koristi i općekorisnih tendencija.


S oko 0,45 ha šuma >*percapita« Hrvatska spada medu zemlje izvoznice
šumskih i drvnih proizvoda.


S oko 239 ml m3 drvne mase i prirastom od cea 7 mil m3 ili cea 1,4 m3/ha
naše šume ukazuju na relativno lošu strukturu šumskog fonda i niske prinosne
mogućnosti.


Sječa šuma u okviru propisanog etata globalno je u okviru prirasta, odnosno
i znatno niže, iako realizacija etata ukazuje na strukturno pogoršanje
šumskih sortimenata koji se ostvaruju sječama.


Prosječna godišnja utvrđena mogućnost sječa brutto mase u društvenim
šumama od 5 mil m;i realizira se na razini od 4,7 mil m:i, a proizvodnja neto
sortimenata sa cea 4 mil m;i.


Prema podacima iskorištenja drvne mase u razdoblju od 1981. do 1983.
godine tehnička oblovina sudjeluje sa cea 2,3 mil m:! (57no) a prostorno drvo
sa 1,7 mil m3 (43"/o) u ukupnoj šumarskoj proizvodnji. Proizvodnja drvnih
sortimenata u privatnim šumama iznosi cea 400—500000 m:! (10%).


Proizvodnja neto šumskih sortimenata u razdoblju od 1981. do 1984. godine
rasla je po prosječnoj stopi od 3,5% godišnje. Planom predviđeni rast
bio je 2%.


Radi ograničenosti domaćih izvora i klimatskih uvjeta uzgoja određenih
vrsta šumskog drveća, te potreba dopune asortimana proizvoda u razdoblju
od 1981 — 1983. godine uvozilo se prosječno godišnje 12.000 m3 furnirskih
trupaca egzota, cea 7.000 m3 piljene građe egzota, cea 1.000 m3 plemenitog
furnira i cea 23.000 m3 piljene građe četinjača, te cea 40.000 m3 celuloznog
drva četinjača.


Prosječna otvorenost šuma na kraju 1983. godine iznosila je 9 km 1000 ha
(Evropa 15—20 km).


1.32. — Proizvodnja piljene građe
Nesklad između instaliranih pilanskih kapaciteta (2,3 mil. m3) u društvenom
sektoru (cea 300 pilana privatnog i društvenog sektora kojima prerada
drva nije osnovna djelatnost) i proizvodnja pilanskih trupaca u šumarstvu
ŠR Hrvatske (cea 1.750.000 m3 godišnje), kao i radi prodaja dijela
pilanskih trupaca prerađivačkim kapacitetima, izvoz reprodukcijske cjeline
SRH i izvoza (cea 10% proizvedenih količina) pilanski kapaciteti se koriste u
prosjeku sa 70%, a neki i znatno niže.


Manja prerada pilanskih trupaca u odnosu na hipertrofiranu tražnju a
posebno iz susjednih republika, imade za posljedicu nelojalnu konkurenciju
nabijanje cijena i otpore kod proizvođača sirovina za povezivanje za prerađivačkim
organizacijama u reprocjelini.