DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 102     <-- 102 -->        PDF

rasta i granicama zajednica. Među 88 fotografija za svaki objekt nalazi se aerosnimka
(s naznakom smjera snimanja).


Možemo se zapitati, da li je moguće, da se u Češkoj i Moravskoj, dakle u srcu
Evrope, mogle održati površine prašuma? Moguće je, jer su još polovinom XIX
stoljeća pod prašumama bile znatne površine, a dijelovi nekih stavljeni su pod
zaštitu kao prašumske sastojine u objektu Zolfin, (površina 50,49 ha, izručenih
iz redovnog gospodarenja 1838. godine), u Boubimu (površine 46,66 ha, iz 1856. godine)
i u objektu Polom (površine 19,39 ha, iz 1861. godine.).


Prašuma 2 of in nalazi se u brdima Novohradske hory te je najveća i najstarija
zaštićena prašuma. Tadašnji vlasnik domene Nove Hrady, GEORG AUGUSTIN
LANGEVAL-BUQUOY, svom inspektoratu Francu Zelezny javlja, da je
»odlučio (taj) dio šume ostaviti kao spomenik i za duga vremena održati ga za
promatranje na zadovoljstvo istinskih prijatelja prirode.« Također je naredio,
da se »u tom dijelu šume ne smije oboriti ni jedno stablo, računati sa steljom
i sakupljanjem sitnog drva, ukratko, da sve ostane u današnjem stanju««. U ovoj
prašumi na jednom profilu tla dubokog 45 cm analiziran je cvjetni pelud i utvrđeno,
da su smreka i jela zamijenile svoj udio u sastojini, udio smreke od 20%
porastao je na 40°/o a jele od 50% opao na oko 15%. Starosni razmak između
najnižeg i najvišeg horizonta ocjenjenn je s 500 godina. Udio bora povišen je od 8
na 20%. Zanimljivo je, da se u tom razdoblju povećao i udio peluda Granimea
i cerealij.a za gotovo deset puta.


Iz prašume Boubi n postoje snimke iz 1847—50. godine s više pokusnih ploha
svaka od od jednog jutra (0,5754 ha) pa i crteži o rasporedu živih stabala i leževine,
od kojih su neka stabla izvale. To je djelo nadšumara JOSEF-a JOHN-a.
Inicijativa Johna za očuvanje prašume našla je podršku nadšumamika von PAN-
NEVITZ-a, koji je kod vlasnika šume vojvode Jana Adolfa SCHWARZENBERG-a
isposlovao, da je 1958. godine površina od 144 ha isključena iz normalnog gospodarenja,
a u gospodarskoj osnovi iz 1882—91. određeno je da se prašuma treba
održati a »-njega prepustiti majci prirode«.


Objekt Polo m posebnim sječnim planom 1861. godine ostavljen je ikao
»ukrasna šuma«, a u izvještaju o ekskurziji prigodom godišnje skupštine Češkog
šumarskog društva saznajemo, da se u šumi Polom prolazi »između jakih, uspravnih
i punodrvnih (valjkastih) stabala stare, za sječu dozrele sastojine«.


Ostali prikazani objekti prašuma zapravo spadaju u spediijalne «rezervate šumske
vegetacije, jer su do stavljanja pod posebnu zaštitu u većoj ili manjoj mjeri
bili iskorišćavani, a u nekima je jela, umjetno, potisnuta od smreke. Međutim za
svaki od tih objekata postoji dokumentacije (opisi, inventarizacije) i od prije 200
godine, pa se mogu utvrditi provedeni zahvati bilo eksploatacioni bilo uzgojni
pa i štete od elementarnih nepogoda. Tako ma pr. za rezervat Bil a Opav a
(u Suđetima, šumsko područje Hruby Jesenik i kotom Praded 1492 m) u okviru
aplsfcSh pašnjaka 1722. godine zabilježen je i 200—300 godina starosti šumski
kompleks. U tom kompleksu 1750. godine dotanje prebomo gospodarenje zamijenjeno
je čistom sječom i umjetnim pomlađivanjem s poljediicom jakog sniženja
visinske granice šume. U tom području prosječena godišnja temperatura iznosi
1,1° C, ali u rasponu od + 9,7° C (u srpnju) (do — 7,8° C (u siječnju)-


Za sve objekte je zajedničko, da je pomlađivanje ugroženo od divljači. Dakle
divljač (lovstvo) ima prednost i u Češkoj pred uzgojem šuma! Prevelik broj divljači
posljedica je poremećaja prirodne ravnoteže u životinjskom dijelu ekosistema
inastalog nakon potpunog istrebljenja grabežljivaca te su sada nužne preven


508