DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 11     <-- 11 -->        PDF

pojam ili »smisao« koji također ima svoj sadržaj i svoj opseg (doseg). Značenjs´ki
uopće nije podređen (subordiniran) prvome pojmu ili »smislu« — kršu
u širem smislu. Iz svega toga slijedi da se oba pojma (»smisla«) ne nalaze u
rodnom ili generičkom odnosu i da nemaju nikakve pojmovne ili »smisaone«
podudarnosti ili slaganja. Osim toga, jedan se prema drugome ne nalaze u
pojmovnoj ili »smisaonoj« ovisnosti.


Na osnovi svega toga možemo zaključiti da u tvorbi znanstvena nazivlja
ne bismo smjeli zanemariti nešto što u književnom jeziku nazivamo jezičnom
logikom, a u znanstvenom jeziku — znanstvenom logikom, Takve logike, jedne
i druge, u nazivima krš u širem smislu i krš u užem smislu uopće nema. Kakve
li onda logike ima u tome kad netko kaže da prvotni naziv krš za pojam vrleti
ili kopnene pustoši po svome značenju može biti uži od pojma krša u nauci,
tj. od pojma krša u užem smislu (v. PE!)?


6. Naša riječ i izvorni naziv kras s brojnim nazivima — izvedenicama čine
jedinstvenu skupinu kraškoerozijskih naziva. Sličnu skupinu imaju i drugi narodi
u svojim znanstvenim jezicima. Ako nam je jasno da je naša riječ kras
nastala metatezom od riječi kars (karsz), onda ne treba posebno dokazivati da
riječi kras (< kars), Karst (> karst) i car so imaju zajednički niz glasova i
zajednički korijen. Stoga i kažemo da su svi takvi nazivi tvorbeno srodni.
Nekorozijskim, tj. morfološko-pedološko-vegetacijskim riječima/nazivima
u nacionalnim kraškoerozijskim skupinama i u međunarodnoj kraškoerozijskoj
skupini nema mjesta. Takvi su nazivi, primjerice, slijedeći: hrv. krš, kršje,
kršnik, golet, stijenjak i kamenjar; njem. Fels(en)berg, Fels (en) wand) i Felstrümmer;
engl, stony/ground; fr. terrain pierreux, terain rocheux; tal. petraia
i sasseto; šp. penascal i rus. skala i utes. Kako onda netko može predlagati
da, na primjer, prevodimo ovako: krš = Karst i Karst — krš ili kras = Fels
(en)berg i Fels(en)berg = kras?


SR Hrvatska je, jednako tako kao i SFR Jugoslavija u cjelini, u svjetskoj
geomorfologiji i geologiji, ali i u mnogim drugim znanostima, poznata kao
izrazita ili »klasična« zemlja tzv. potpunog krasa ili holokrasa. Da je to tako
dokazom je i pojava naših izvorno-narodnih (kraškoerozijskih) naziva u međunarodnom
znanstvenom nazivlju: jr. dolines, poljes i (polies), ouvala i ponor;
njem. Dolinen, Poljen, Uvala i Ponoren. Prema tome, ne bismo smjeli biti ravnodušni
prema pitanju uporabe naše riječi i izvornoga naziva kras i svih onih
naziva od njega izvedenih. U SR Hrvatskoj, ali i u SFRJ Jugoslaviji, morali
bismo imati i nekakve zajedničke obveze prema međunarodnom nazivlju s
područja kraške erozije.


Riječ/naziv krš morala bi u hrvatskome znanstvenom jeziku i ubuduće
ostati naziv na morfološk o-p eđološk o-v egetacijski pojam.
Takvom riječi, zbog svih na ovome mjestu istaknutih jezičnih i znanstvenih
razloga, ne bismo smjeli potiskivati hrvatsku riječ i izvorn i (slovenski)
korozijski termin kras, pridjev kraški. To su dvije riječi za dva posve
različita pojma, a što je posve u skladu s jednim od temeljnih načela u tvorbi
znanstvena nazivlja, jedan pojam — jedna riječ (jedan naziv)! Značenjske
su razlike među takvim dvama nazivima uočljive, među ostalim, i u sljedećem
zaključku (5, 16): Jest, golet pustu i označuje u našem narodu riječ krš, ali
golet pusta nije oznaka krasa, jer ima i zelenog, pokrivenog krasa bez goletii goleti bez krasa!


417