DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Prof. dr Iva Pevaleka koji nas je svojim veoma zanimljivim načinom predavanja
uveo u jedno od osnovnih znanja potrebnih šumaru, botaniku,


Prof. dr Andriju Petračića simpatičnog i tada već postarijeg profesora koji je sa
žarom predavao svoje predmete dendrologiju i uzgajanje šuma, koji nas je tako
prvi uveo u naš budući glavni šumarski posao. Dodavši tome da je s nama
proveo i više vremena na terenskim radovima i stručnim ekskurzijama — spominjem
npr. onu tradicionalnu ekskurziju na otok Rab koja je počimala u Gorskom
Kotaru, pa kroz bujična područja iznad Crikvenice, te u to vrijeme veliki
šumski rasadnik gdje se uzgajale sadnice za pošumljavanje krša — bio nam
je doista pravi učitelj šumarstva,


Prof. Nikole Neidhardta, pa profesore Aleksandra Ugrenovića, Stanka Flögla,
ISkorića i Hergulu, koji su predavali najzanimljivije i za našu struku veoma važne
predmete: geodeziju, uporabu (iskorištavanje) šuma, gradnju šumskih prometnica,
fitopatologiju i entomologiju.


U četvrtoj, zadnjoj godini, dominirao je prof, dr Đuro Nenadić sa svoja dva,
nazovimo ih kapitalna predmeta: uređivanje šuma d računanje vrijednosti šuma.
Isticao se očinskim ponašanjem prema studentima, ali i veoma rigoroznim načinom
ispitivanja nama u to vrijeme prilično apstraktne i teške materije.


Ako bi sada usporedio naše staro šumarsko obrazovanje s današnjim, moglo
bi se reći da je ono bilo u većoj mjeri nego danas, opće. U osam semestara trebalo
je svladati svu nauku u šumarstvu, te mehaničku i kemijsku preradu drva. Ml
smo se tek u praksi opredijelili i radili na raznim poslovima ii područjima naše
Struke, jedni na poslovima uprave i uzgoja šuma, drugi na uređivanju i zaštiti,
trećima je dopalo bujičarstvo lili građevinarstvo i prometala, konačno, naročito
poslije rata, dio nas je prešao na rad u drvnu industriju i trgovinu drvom. Dakako,
znanje stečeno na fakultetu, kolikogod bilo obimno i ispitima potvrđeno, nije
nam bilo dovoljno, trebalo ga je proširivati i produbljivati. Trebalo je usvajati
i nova znanja i nove nauke koje su se u međuvremenu pojavile i razvile. Tada je
od najveće pomoći bilo veza s našim šumarskim fakultetom i institutima koji su
donosili novosti iz nauke i prakse, mnogo su pridonijeli našem stručnom obrazovanju.
Doista trebalo je, i onaj koji je držao do sebe morao je pratiti razvoj šumarskih
znanosti.


Naš šumarski fakultet, najstarija visoka šumarska škola u zemlji i na Balkanu,
bio je prije osnivanja šumarskih fakulteta u Zemunu, Ljubljani, Sarajevu i Skoplju
jedini rasadnik šumarske nauke i jedina visoka škola za šumarske stručnjake
u zemlji. U doba našeg studija bilo nas je na ovom fakultetu iz svih krajeva Jugoslavije,
osim, naravno, iz Hrvatske bilo je dosta iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine,
Crne gore, i Makedonije i Vojvodine. Svi smo mi bili i stručno i sa sviješću
pripremljeni za rad na području cijele Jugoslavije pa smo većina nas i radili dio
svog radnog staža izvan Hrvatske.


Dragi kolege, profesori te nekadašnji i sadašnji studenti Zagrebačkog šumarskog
fakulteta!


Danas nakon što je prošlo dugih pola stoljeća od svršetka studija jedne, evo
naše generacije studenata šumarstva, punih 50 godina u kojima je sadržan i cio naš
radni vijek, sav naš rad proveden na održavanju, zaštiti korištenju šuma, golemog
blaga ove zemlje, moguće je sasvim dobro, u svoj svojoj dubini i širini, sagledati
rezultate i plod onog sjemena koje je ovdje posijano. Iz takve perspektive
vidljiva je sva veličina i vrijednost škole koja je ovu i takve generacije postavila
na stručne noge. Isto tako i jedne generacije šumarskih stručnjaka koja je, iako