DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 120     <-- 120 -->        PDF

U praksi, u radu u odabranom zvanju, naša generacija šumarskih inženjera
mogla je pokazati svoje kvalitete, svoj realni elan i stručno znanje, tek nakon
rata. A poslijeratno razdoblje pružalo je doista široke ruke priliku svima, i šumarima
kao i stručnim radnicima svih struka i područja rada i nauke, da se istaknu.
Na redu je obnova u ratu porušenih prometnica, cesta i željeznica, industrijskih
pogona, sela i gradova. Ogromno su se povećali svi radovi u šumama, u najvećoj
mjeri sječa stabala i izrada drvnih sortimenata, izvlačenje iz šume i prijevoz do
mjesta prerade i upotrebe. Višestruko je povećan obujam radova na pošumljavanju
ogoljelih površina te ostali radovi oko uzgoja šuma. Obnavlja se i dalje
izgrađuje drvna industrija, koja također angažira znatan broj šumarskih inženjera.
Tako sve više poslova u šumi i sa šumom ostaje na sve manjem broju šumarskih
stručnjaka.


Teške ratne, ne manje teške i poratne prilike, a zatim i sam život po sebi,
doveo je do daljnjeg osipanja broja ljudi, apsolvenata šumarstva 1935. godine.
Postepeno se doznaje da su iz života izašli naše kolege Stevo Beraković, Vjekoslav
Birt, Ivo Franjković, Stevo Kovačević, Stjepan Maček, Zvonko Mohač, Gavrilo
Mrvoš, Mihovil Solter, Mijo Šanđrovčan, Boro Emrović, Pavao Fukarek i Zvonko
Spoljarić. (Samo nekoliko dana poslije ove naše proslave umro je i kolega Vinko
Lacković). Od većine ovih drugova rastavio nas je život, radili smo u raznim, pa
i udaljenim, mjestima mo poznato je da su svi oni, bili u šumarstvu bili u drvnoj
industriji, zauzimali najvažnije stručne i rukovodeće položaje, od upravitelja šumarije
(Beraković, Franjković, Kovačević, Maček, Solter i Šanđrovčan), direktora ili
stručnog rukovodioca u šumskom gospodarstvu ili drvno-industrijskom poduzeću
(Birt, Mrvoš, Lacković) do sveučilišnih profesora Šumarskog fakulteta u Zagrebu
(Emrović, Spoljarić) i Šumarskog fakulteta u Sarajevu (Fukarek, koji je bio i redovni
član Akademije nauka i -umjetnosti Bosne i Hercegovine).


Sada, nakon mnogo godina, punih pola stoljeća, okupilo na se na proslavi
zlatnog jubileja završetka studija, nas trinaest, svi već u dosta visokim godinama
života. O živima se obično ne govori, ali je ovdje ipak potrebno, makar i najkraće,
i o njima reći nekoliko riječi.


Naš kolega Rudi Antoljak veći dio svog radnog staža proveo je na poslovima
projektiranja i gradnje šumskih cesta i si Ali je širokom krugu šumara poznatiji
kao dugogodišnji tajnik Saveza Šumarskih društava Hrvatske. Vlado Babić proveo
je svoj radni vijek u Novoj Gradiški kao upravitelj Šumarije i rukovodilac
u Šumskom gospodarstvu. Vid Fašić, poznat je i kao društveno politički radnik.
a u struci opredijelio se drvnoj industriji, te je na tome području zauzimao važne
položaje, kao direktor drvno industrijskog poduzeća, direktor Poslovne zajednice
drvne industrije i si. Karlo Franke je također radio u drvnoj industriji i trgovini
drvom, te je u toku svoga rada zauzimao važne rukovodeće položaje. Kolega Mato
Juzbašić posvetio se u struci građevinskim poslovima, te je širom SRH poznat kao
graditelj cesta, a i nekoliko krupnijih pilanskih zgrada. Makedonac Metodije Kostov
poznat je na području zaštite od bujica i pošumljavanju makedonskih goleti.


Dr. Zvonko Potočić, sveučilišni profesor prešao je u šumarsku nastavu iz šumarske
operative (upravitelj Šumarije u Mikanovcirna, poslije planer za šumarstvo
u Planskoj komisiji Hrvatske, i si). Rudi Štraser proveo svoje razdoblje aktivnog
rada na uzgoju šuma okolice Zagreba, Topali Vlado u trgovini drvom, a Vladimir
Spoljarić, osim u upravi šuma, uređivanju i zaštiti, glavni dio radnog razdoblja
proveo je kao šumarski inspektor u Slavoniji.


Bogdan Dereta nalazio se u cijelom poslijeratnom periodu na visokim dužnostima
kao direktor iumskog gospodarstva u Rijeci, direktor Srednje šumarske škole