DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Na programu je sudjelovala i dramska sekcija RKUD »Šumari« sa odlomkom
is monodrame J. Pejakovića »Oj živote« koju je uspješno odigrao glumac-amater


B. Kralj . Na kraju je prikazan fdlm o ŠG »Hrast« snimljen 1974. god o proslavi
stote obljetnice postojanja šumarstva jugoistočne Slavonije na višoj organizacijskoj
razini.
O dojmovima s tog susreta trebali bi, prije svega, poći od samih učesnika.
Prema životnoj dobi uglavnom je to generacija rođena prije završetka I svjetskog
rata, predvođena doajenom 85-godišnjim Miodragom Jovanovićem, te 79-godišnjim
Petrom Zianijem, 77-gadišnjacima Žarkom Dimitrijevićem ,i Svetislavom Kijametovićem
i tako iredorn. Stiče se dojam, ali naoko, da je to već vrijeme učinilo
svoje. No sudeći po svježini duha, memoriji i živom dialogu sve su te snage još
pune života, čija se bogata iskustva, nažalost, premalo koriste. Pa čak ni na
jednoj, moglo bi se ustvrditi, nasušnoj potrebi da se obradi, još nedovoljno izraženi
doprinos šumske privrede na obnovi i industrijalizaciji zemlje ili recimo,
uloga inženjersko-tehničkog kadra na tom zadatku — čiju bi organizaciju, uz nešto
više ulaganja, mogla provesti i sama redakcija »Šumarskog lista«.


Završavajući ovaj izvještaj o drugom susretu šumara veterana iz Beograda,
Sarajeva i Zagreba (prvi je održan 18. svibnja 1983. godine u Slavoskom Brodu)
ne možemo se oteti dojmu da je susret, iako u vremenskom tjesnacu, u cijelosti
uspio i da slične aktivnosti treba i nadalje podržavati. I nastavit će se, jer je pred
rastanak kolega Rajioa Đ e k i ć izjavio da će beogradski penzionera organizirati
sljedeći susret na svom području, na Goču ili na Deliblatskoj peščari.


Dragan Tonković