DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 13     <-- 13 -->        PDF

tJDK (630*451.2:231.9)001 Sum. list CIX (1985) 410


ISTRAŽIVANJE NOVČANIH VELIČINA ŠTETA OD DIVLJACI U
MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA I
POLJSKOG JASENA


Uroš GOLUBOVIC*


SAŽETAK: U ovom, trećem po redu, autorovu radu prikazani
su kontinuirani rezultati istraživanja novčanih iznosa šteta od
divljači u mladim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena.


Autor je istraživao na stalnim pokusnim plohama od kojih
ja jedna ograđena, a druga — komparativna — neograđena pokusna
ploha.


Na kraju rada autor numerički dokazuje i zaključuje da od
divljači napadana stabla zaostaju u debljinama, visinama i vrijednostima
prema onima što su bila ograđena, te iznosi direktne,
štete po jedinici površine u istraživanim sastojinama.


UVOD


Poznato je da divljač pričinjava znatne štete u mladim jednodobnim
šumama i na stabalcima u prebornim šumama.


Cinjem su razni pokušaji da se stabalca zaštite premazivanjem ili omotavanjem
ljepljivim trakama i folijama, a kao najuspješnije se pokazalo ograđivanje
mladih sastojina do njihove određene starosti. Sva tri načina zaštite
mladih sastojina i stabalaca su skupa, ali su redovito novčani iznosi šteta od
divljači veći nego što su troškovi zaštite.


O tome smo pisali u dva navrata (1, 4), a ovaj treći napis predstavlja
nastavak naših daljnjih istraživanja te aktualne problematike u šumarstvu.
Istraživali smo na stalnoj pokusnoj plohi, postavljenoj prije 17 godina na
području Šumarije Lipovljani u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«, odjel


107. na površini od 1 ha. Pola pokusne plohe, odnosno 0,50 ha smo čvrsto
ogradili, a druga komparativna polovina je ostala neograđena.
NATURALNI POKAZATELJI


Zimi 1983/84. godine prije početka svih snimanja — pristupili smo posebnom
čišćenju nepoželjnih vrsta, te vrsta drveća što su nam ciljem gospodarenja,
ali koje su bile u zasjeni ili su pak smetale razvoju drugih boljih
stabalaca.


*) Dr Uroš Golubović, dipl. inž. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Simunska c. 25.


419