DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 20     <-- 20 -->        PDF

cijski osveti u njezinoj starosti (sječnoj zrelosti). Tada se, naime, u primarnoj
i finalnoj preradi skupo proizvedeni sortimenti moraju bonificirati ili čak
škartirati (3).


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Na temelju iznesenog u ovome napisu i na osnovi naših prijašnjih istraživanja
navedene problematike u mladim, jednodobnkn, mješovitim sastojinama
hrasta lužnjaka i poljskog jasena — u mogućnosti smo dati slijedeće
zaključne napomene.


1. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači u pravilu
zaostaju u debljinama:
— za 15 godina 20,4% ograđenih hrastovih stabalaca imaju prsne promjere
(1,30 m) od 6—14 cm. a tek 10.1"/<; neograđenih hrastovih stabalaca dosežu
te promjere;
— za 15 godina 19,0% odgrađenih jasenovih stabalaca imaju prsne promjere
od 6 — 14 cm. a 19.4% neograđenih jasenovih stabalaca dosežu te promjere.
Kako se iz ovih podataka vidi, istih su ili nešto jačih debljina jasenova
stabalca na neogradenoj pokusnoj plohi. Mislimo da je razlog tome što su
jasenova stabalca u prsnim visinama ranjavana i deformirana od divljači, pa
su nepravilno zarastala i ostala nepravilnih oblika, pa im to nijesu pravi
nego lažni promjeri, jer se vrpca prilikom mjerenja nije mogla priljubiti uz
stabalca.


2. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači zaostaju u
visinama:

ograđena hrastova stabalca imaju za 14% veće prosječne visine od onih
neograđenih.


3. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači zaostaju u
vrijednostima:
— ograđena hrastova stabalca su za 50,8% vrednija od onih neograđenih. dok
su
ograđena jasenova stabalca vrednija za 25,6% od onih neograđenih.


4. Utvrđena šteta od divljači u 1983. godini iznosi 14.328 din/ha i ona
je znatna. Odjel u kojem smo istraživali ima površinu od 32 ha, i u njemu
je 1984´85. godine izvršen dovršni sjek, što znači da se u njemu očekuje i.
bujno pomlađenje, a time i goleme štete od divljači. Prema ovim podacima
i cijenama iz 1973. god. za očekivati je da bi šteta od divljači u tome odjelu
mogla iznositi blizu 46 milijuna starih dinara, što predstavlja veliki iznos.
5.
Mlade jednodobne sastojine treba ograđivati do 20-te ili 25-te godine njihove
starosti kako bi se izbjegle te goleme štete, tim prije što su troškovi
ograđivanja manji od mogućih šteta.
6.
Nastali ožiljci od divljači u mladosti sastojine — otkrivaju se u primarnoj
i finalnoj preradi drva i oni direktno utječu na bonifikaciju kvalitete sortimenata
ili njihovo škartiranje u toj preradi.