DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UDK 630*95 : 27!) Šum. list CIX/1985. 449


IZRADA PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA
POSEBNE NAMJENE*


Marijan KOLlC**


SAŽETAK. Sume posebne namjene su od velikog značaja za
pojedine regije naše zemlje, ali unatoč toga nije valorizirana njihova
vrijednost prvenstveno od šumarskih stručnjaka. Dosadašnjaaktivnost šumarskih stručnjaka u tim šumama samo je pragmatičke
prirode. Konstatira se da je već u izradi programa za gospodarenje
potrebno utvrditi elemente i propisati mjere kojima će biti
osiguran pravilan i adekvatan način gospodarenja šumama posebne
namjene. U ovom promatranju težište je dano kategoriji šuma
posebne namjene za odmor i irekreaciju.


Sume posebne namjene su posljednjih godina, uz sporadičke izuzetke, na
marginama interesa šumarske nauke a naročito šumarske prakse. Pomanjkanje
interesa za sudbinu tih šuma ničim ne opravdava nas šumare jer je
tisuće hektara šuma posebne namjene na našem priobalnom i otočnom dijelu
od velikog društvenog interesa. Uzroci su prvenstveno ekonomskog karaktera
jer u njima nema značajnijeg sječivog etata, pa ni financijskog prihoda, što
se može prihvatiti samo kao objašnjenje ali ne i kao opravdanje. Opterećenost
nas šumara, zapravo opsjednutost proizvodnje drvne tvari i etatom, čini da
se zanemaruje ogromna uloga šume i temeljna postavka da se od ukupnih
koristi šuma čak 90%> odnosi na ekološke, neopravdano nazvane indirektne,
koristi a svega 10% na koristi od proizvodnje drvne mase. Time su temeljne
postavke dobile puni deklarativni karakter.


Logičan slijed takvih rezoniranja i nedovoljne valorizacije ovih koristi
šuma su razni oblici devastacija, čak i kompletno krčenje pojedinih šumskih
kompleksa čiji je ekološki značaj nadasve bitan. Jedan od najboljih primjera
za to je krčenje Motovunske šume za poljoprivredne namjene unazad 15 godina,
a do danas niti jedan hektar krčevine poljoprivredno se ne iskorišćuje.


S druge strane, gospodarenjem šumama posebne namjene bave se agronomi,
arhitekti, komunalni stručnjaci i druge neadekvatne i nekompetentne
osobe za ovo stručno područje, čemu je pripomogao i slab interes šumarskih
stručnjaka. Tom neregularnom stanju u gospodarenju šumama posebne namjene
u dobroj je mjeri uzrok i disciplina uređivanja šuma. Činjenica je da
do danas nemarno adekvatne pravilnike za izradu uređaj nih elaborata za šume


*) Referat održan na Simpoziju »uređivanje šuma u svjetlu dostignuća šu


marske znanosti i razvoja privrede« održanog od 18. do 22. veljače 1985. godine


na Brionima.
*) Marijan, Kolić, dipl. inž. šum., Rovinj