DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 74     <-- 74 -->        PDF

približno ravni — 3 točke, a ako su završeci repnih pera udubljeni (konkavni),
dodjeljuje se 6 točaka.


2.1.3. Udubine (žljebići) na kljunu. Ako kljun nema udubina (žljebića)
dodjeljuje se 0 točaka, ako je žljebić slabo izražen, dodjeljuju se 3 točke, a
ako je žljebić jasno izražen (duboka brazda), dodjeljuje se 6 točaka.
2.1.4. Boja perja. Pijevcima izrazito crne boje perja, mrkih krila i crnozelenog
ukrasa koji se metalno prelijeva na prsima i volji dodjeljuje se najviše
3 točke, a za sve druge boje manji broj točaka.
2.2. Odbici
2.2.1. Ozljede. Za razne ozljede i manjakvosti koje mogu nastati od
sačmenog hica u glavu, od pada ptice na oštru i tvrdu podlogu, očiglednog
gubitka perja i dr. može se odbiti do 10 točaka.
Od zbira točaka 1.1. do 2.1.4. odbiju se točke pod 2.2.1. i dobije konačna
ocjena tetrijeba gluhana.


ZAKLJUČAK


1. Za ocjenjivanje trofeja pijevca tetrijeba gluhana od mjernih elemenata
uzima se dužina i težina ptice, dužina i širina repnih pera te dužina
najdužeg pera »brade«. Slobodna procjena točaka za ljepotu, uz izuzetak
broja repnih pera, stimulira odstrel starijih pijevaca, što je ispravno u pogledu
gospodarenja i zaštite ove vrste divljači.
2. Težina tetrijeba kao jedan od elemenata ocjene mora se utvrditi odmah
nakon odstrela, odnosno neposredno pred prepariranje. Ostali elementi
mjera te dodaci (točke za ljepotu) i odbici mogu se utvrditi i nakon prepariranja.
3. Kako se u posljednje vrijeme u našoj zemlji vrši opsegom vrlo ograničeni
odstrel tetrijeba valja prići ocjenjivanju ranije stečenih pijevaca koji
su mahom sačuvani u obliku dermopreparata u naravnoj veličini. Da bi se
kao element mjerenja mogla uzeti i težina, predlaže se za mlađeg pijevca
uzeti težinu od 2,5 kg, za srednje starog 3,0 kg i za starog 3,5 kg. Kategoriju
starosti utvrditi prema uobičajenim kriterijima.
LITERATURA


1.
Car, Z. (1972.): Stanje divljači u Hrvatskoj (umnoženo kao radni materijal za
skupštinu LSH), Zagreb
2.
J avurek , J. (1979): Lovački praktikum, Beograd
3.
Kalinin , M. (1981.): Trofejnaja ocenka gluharja. Ohota i ohotničje hozjajstvo
br. 2, Moskva
4.
M i kulet i č, V. (1984.): Gozdne kure, Ljubljana
5.
R a i ć, L. (1959.): Formule i upute za ocjenjivanje trofeja, Zagreb
6.
Tr a u n m u 11 e r, J. (1971.): Suma — životni prostor divljači. Utvrđivanje i
društveno vrednovanje opštekorisnih funkcija šume (Materijal za savjetovanje),
Beograd
7.
Tu r ka l j , Z. (1956.): Divljač visokog lova na Kršu, Zagreb
8.
Z o r i č i e, M. (1938.): Međunarodne formule za ocjenu lovačkih trofeja. Lovaćko-
ribarski vjesnik br. 8, Zagreb
480