DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 79     <-- 79 -->        PDF

lozi, šumari, geolozi i dr. Nakon umirovljenja prof. Schrötera, tada već u
znanosti poznat i priznat, J. Braun-Blanquet nije naslijedio očekivano i zasluženo
mjesto pa se sa ženom i kćerkom vraća 1926. g. opet u Montpellier,
gdje ostaje do kraja svoga života.


Premda su Braun-Blanquetu u Montpellieru osigurani radni prostor u
Botaničkom institutu i predavanja na Prirodoslovnom fakultetu, on razmišlja
o osnutku zasebne geobotaniičke ustanove, što mu i uspijeva uz podršku istomišljenika
i prijatelja iz Francuske i drugih zemalja. Tako je osnovana isprva
(1927.) privatna i zatim (1930.), pod pokroviteljstvom i nadzorom Međunarodnog
komiteta. Međunarodna stanica za istraživanje Mediterana
i Alpa (Station Internationale de Geobotanique Mediterraneenne
el Alpine — S. I. G. M. A.), direktor koje ostaje Braun-Blanquet sve do svoje
smrti. Prvenstveni zadaci Stanice su ovi: 1. da razvija i promiče metode suvremenog
proučavanja raslinstva na florističkoj, ekološkoj i genetskoj osnovi,


2. da upozorava na praktičnu važnost ovih metoda za šumarstvo i druge gospodarske
grane i 3. da podupire geobotanička i fitocenološka istraživanja.
U ranom razdoblju opstanka Stanice počinju dolaziti u Montpellier prvi
Braun-Blanquetovi učenici i sljedbenici: Aichinger, Bharucha, Ellenberg, Fir-
bas. Hueck, Molinier, Müller, Oberdorfer, Pawlowski, Quantin, Soroceanu,
Tüxen, Walas i dr., a uspostavljaju prisne veze Allorge i Gaume (Francuska).
Furrer i W. Koch (Švicarska), Szafer (Poljska), Schustler i Klika (Češka),
Horva t i Horvati ć (Hrvatska), Libbert (Njemačka), De Leeuw (Nizozemska),
Savulescu (Mađarska) i druga poznata imena evropske vegetacijske
znanosti. Na taj je način uspostavljena trajna veza i suradnja Braun-Blanqueta
i SIGMAe sa srodnim botaničkim ustanovama i istraživačima ali i s
mlađim generacijama, koje su nadolazile i do danas održale uspostavljeni
kontinuitet. Život i rad Braun-Blanqueta iza g. 1927. gotovo se može poistovjetiti
s višestrukim zadacima i djelatnošću SIGMAe, koja je sve više postajala
sastajalište geobotaničara iz Evrope i cijeloga Svijeta. Lišen svakodnevnih
službenih obaveza Braun-Blanquet se u Stanici sav posvećuje svojem istraživalačkom
radu te vodstvu generacija stručnjaka, kojima je SIGMA pružila
mogućnost da upoznaju zasade i metode Braun-Blanquetove fitosociološke
škole, da se specijaliziraju i da potom primjenjuju nove metode rada u svojim
zemljama. Opisanom djelatnošću SIGMA je snažno utjecala na stil i sadržaj
geobotaničkih istraživanja ne samo u Evropi nego i u Africi, Aziji i Americi.


Osim posebnih publikacija, u Stanici se počela ostvarivati stalna težnja
Braun-Blanqueta, da se izradi Prodrom us biljnih zajednica Evrope i Sredozemlja.
Započinje i izdavanje Obavijesti pod naslovom »Communication de
la Station International de Geobotanique Mediterraneenne et Alpine« (Comm.
SIGMA). Kao imenovani tehnički direktor za vegetacijsko kartiranje Francuske,
Braun-Blanquet sudjeluje tijekom ratnih i poratnih godina u izradi
prvih vegetacijskih karata okolice Montpelliera i sredozemnih krajeva. Jednim
od važnih zadataka smatrao je Braun-Blanquet osnutak komisije za nomenklaturni
kodeks. Uz ostalo, i te aktivnosti učvršćuju ugled Stanice, uspostavljene
međunarodne veze i suradnju među istraživačima vegetacije.


Rad u Stanici uglavnom se odvijao tijekom cijele godine, uz neke izuzetke
posljednjih godina: ljeti, kad Braun-Blanquet s kćerkom Mireille odlazi
na svoje omiljene ekskurzije u švicarske Alpe ili u proljeće, zbog njegovih
putovanja na Iberski poluotok. Osim toga i mnogi međunarodni kongresi, eiks