DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 86     <-- 86 -->        PDF

(1976) & Sutter . R.: Verziechnis der geobotanisch-plafnzensociologischen Arbeiten
über Graubüwden. — Veröff. Geobot. Inst. ETH Stift. Rubel Zürich


58: 45—49, = append. Comm. SIGMA 209.
u tisku & Sutter , R.: Ufergebüsche der Inneralpinen Flussläufe (Verband des
Salicion pentandrae Br.-BL). — Fragm. Phytosoc. Raetica XI; Comm.
SIGMA 222.


Iameđu svih florističkih, ekološko-vegetacijskih i ostalih znanstvenih publikacija
— za razvitak, prodor i primjenu fitoeanologije kao suvremene botaničke
grane, osobito je važnu ulogu ´odigralo BraunnBlanquetovo djelo Fitosociologija
(»Pflanzensoziologie«). Počevši od njenoga prvog izdanja (1928.), prerađenog i
nadopunjenoga drugog izdanja (1951.), do trećeg temeljito revidiranog izdanja (1964.)
— ovo je djelo (prevedeno na nekoliko svjetskih jezika) ostalo do danas nenadmašen
udžbenik i dragocjen priručnik za sve istraživače šumskog i svega ostalog
raslinstva.


Za velik učinak, zasluge i utjecaj Braun-Blanqueta u botanici, za koje se cijelo
razdoblje njegovog rada u području fitocenologije označuje kao Braun-Blanquetova
epoha — taj je nadasve skroman i neumoran stvaralac primio mnoga zaslužena priznanja.
Uz ostalo bio je imenovan vitezom Legije časti, a dodijeljena mu je i
prosvjetna nagrada kantona Graubünden. Između šest počasnih dokotrata osobito
su ga ´veselila dva: godine 1946. na ETH i 1957. u Upsali, u povodu 250-goddšnjice
rođenja K. Linnea.


U rujnu 1980. g. održavao se u Montpellieru međunarodni simpozij radnih
grupa o istraživanju sukcesija na trajnim pokusnim plohama ii o obradi podataka.
Na dan otvorenja Biraun-Blanquet je došao na prvu svečanu sjednicu simpozij uma,
a navečer posjetili su ga svi sudionici u njegovom domu u zgradi SIGMe. Pet dana
kasnije, na sam dan završetka simpozija, 20. 9. 1980., ugasio se život toga zaslužnog
čovjeka i istraživača.


Smrt J. Braun-Blanquet-a potresla je njegove mnogobrojne štovatelje i sljedbenike
u Svijetu, a Rubim Sutter, njegov najbolji suradnik i prijatelj iz poznijih
godina života, piše . . . »Dr Josias Biraun-Blanquet otišao je od nas, ali mi znamo
da će njegovo ime i djelo ostati dokle god se fitosociologija bude cijenila kao osnova
vegetacijskog opisa i kartiranja, u uzgajanju šuma, melioracijama, zaštiti prirode
i zaštiti krajolika«.


Dr Stjepan BERTOVlC