DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 96     <-- 96 -->        PDF

TEMA 4: Obrazovanje u šumarstvu


Do sada je malo učinjeno da se obrazovanje šumarskih profesionalnih kadrova
prilagodi novim zahtjevima. Mnogi šumari ostaju nepotpuno obučeni za rasprave
s agronomima i pomoć seoskom stanovništvu.


Postoji neodgodiva potreba da se propisi u vezi obrazovanja šumarskih stručnjaka
što prije promijene d osuvremene, kako bi se šumarski kadrovi obrazovali
na bazi moderne znanosti.


Očit je nesrazmjer u obrazovanosti između različitih nivoa u šumarstvu, naročito
u srednjem i nižem kadru, a posebno kod šumskih radnika.


Šumarsku edukaciju treba tako organizirati da bude dostupna običnim ljudima,
posebno seoskom stanovništvu. Pri tome bi prioritet trebalo dati upoznavanju
stanovništva sa svojim obavezama i pravima u odnosu na šumu.


Sto se tiče zaključaka, u vezi diagnoze i orijentacije urbanog razvoja (tema 5),
participacije seoskog stanovništva u šumarstvu (tema 6) te modela participacije
(tema 7), oni se uglavnom odnose na zemlje u razvoju tropskog i supstroskog
područja, te ih ovdje radii ograničenog prostora ne navodimo.


Konačno, IX Svjetski šumarski kongres u Meksiku prihvatio je prijedlog da
se svijetu osigura mir, poštivanje suvereniteta i vlastitog razvoja sva´ke zemlje,
rješavanja problema mirnim putem i dogovorima između zemalja, podrška Ujedinjenim
narodima i suradnja među državama kao jedini mogući pravac ostvarenja
poruke »Šumsko bogatstvo u integralnom razvoju društva«.


Delegati Kongresa su aklamacijom na posljednjom generalnoj sjednici usvojili
»-Meksički manifest«, koji će biti prihvaćen u Međunarodnoj organizaciji za
poljoprivredu i ishranu (FAO) u Rimu u studenom 1935. godine.


Umjesto ostalih poruka i preporuka, ističemo prijedlog da se formira »Svjetski
fond za razvoj i ekološku zaštitu šuma, posebno u :zemljama u razvoju«. Također
je zaključeno, da sve delegacije dostave svojim vladama (ministarstvima) »Generalne
zaključke Kongresa« i »Meksička manifest«.


Kongres je također aklamacijom prihvatio prijedlog Organizacije za ishranu
i poljoprivredu da se 1985. godina proglasi »Međunarodnom godinom šuma«.