DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 97     <-- 97 -->        PDF

SASTANAK IUFRO RADNIH GRUPA
S 2.02—05 I S 2.02.11


Đr Joso GRACAN


Šumarski institut Jastrebarsko


Sastanak IUFRO — Radnih grupa za izučavanje iprovenijencdja obične smreke
(Picea abies L.) S 2. 02. 11 d strategije oplemenjivanja zelene duglazije kao unesene
(introducirane) šumske vrste (Pseudotsuga menziesii Miirb. Franco) S 2. 02.
05, održan je u Beču od 10. do 16. lipnja 1985, godine. iNa ovom je sastanku bilo
prisutno 44 učesnika iz 18 različitih zemalja Evrope, SAD i Kanade. Na sastanku
je podnesen referat pod naslovom: NORWAY SPRUCE (Picea at´ies L.) PROVENANCE
TEST IN YUGOSLAVIA (Pokus provencdjencdja obične smreke (Picea abies)
u Jugoslaviji). Sudjelovanje na ovom sastanku omogućili su Republička zajednica
za znanstveni rad, Zagreb, Opće udruženje šumarstva i prerade drva, Zagreb i
Žumarski institut, Jastrebarsko.


Stručni dio Sastanka ovdh radnih grupa trajao je trti dana, tj. 10., 11. i 15.
lipnja 1985., a terenski dio od 12. do 14. lipnja 1985. Na stručnom dijelu sastanka
podneseno je 15 referata iz područja izučavanja provenijencija obične smreke
i 16 referata iz područja strategija oplemenjivanja zelene duglazije. Sva podneseni
referata bit će objavljeni u zajedničkoj publikaciji.


Pregled referata Radne grupe S 2.02.11:


M.
Giertxch : Report on the IUFRO 1938 and 1939 provenance experiments
on Norway spruce (Picea abies L. Karst.), Izvještaj o rezultatima IUFROpokusa
provenijencija obične smreke iz 1938. i 1939.
M.
S 6 r e n : The IUFRO 1939 series of Norway spruce provenances in Denmark
(IUFRO pokus provenijencija smreke u Danskoj iz 1939),
J.
Dietric h som: Drought cracks im the IUFRO 1964/68 Norway spruce provenance
trial in eastern Norway. (Pukotine uslijed suše u IUFRO 1964/68.
pokusu provenijencija smreke u istočnoj Norveškoj)
A. Köni g : Results from IUFRO 1964/68. (Resultat» IUFRO pokusa iz 1963/68).
F.
Prescher, A. Person : Harvest index din ta IUFRO 1964/68 Norway spruce
provenance trial. Study at the Abild trial site, Sweden. (Sječna zrelost-indeks
u IUFRO pokusu provenijencija smreke 1964/68. u Švedskoj),
E.
U j v a r i : First thinning in the IUFRO-international provenance trial Norway
spruce / IPTNS — 1964/68. (Prve prorede u IUFRO-pokusu provenijencija
smreke 1964/68. u Mađarskoj),
St.
Kocieck i : The growth of spruce of Polish provenances (experiment IUFRO
1972) in different countries. (Uspijevanje poljskih provenijencija smreke u
pokusu iz 1972).


503