DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Prema podacima (Kauders, 1963.) također se navodi 1889. godina izdanja ovog
udžbenika. Na naslovnoj strani udžbenika vidljiva je 1881. godina. Broj strana
odgovara podatku od 1—203.


Godina 1881. točno je navedena u Povijesti šumarstva Hrvatske na strani 306,
u tekstu ispod fotografije Franje Čordašića.


Prema podacima (Povijest. šumarstva Hrvatske, 1976.) Franjo Čordašić (1830—
—1906) službovao je kod otočke i II banske krajiške pukovnije, a od 1861. od 1870.
godine bio je profesor na Gospodarskom učilištu u Križevcima. Godine 1871. imenovan
je za prvog šumarskog izvjestitelja zemaljske vlade u Zagrebu i na tom je
položaju ostao do 1891. godine. Napisao je »Poučnik za čuvare šuma i pomoćno osoblje
«, I izdanje, a potom još dva, te »Nauka o sađenju i gajenju šuma«. U Šumarskom
listu napisao je: »Nešto o onih vrsti američkog drveća kojih gojidba bi i u
nas koristna bila. Sum. list 1894., str. 474—477. — »Nešto o brzo rastućih rastlinah.«
Sum. list 1894., str. 477—478.


LITERATURA


1. Kauders , A.: Nekoliko riječi o našoj starijoj šumarskoj literaturi«. Šumarski list
LXXXVII (1963), broj 11—12, str. 486—490.


2.
Leibunđgut , H.: »Neki problemi uzgajanja šuma u Jugoslaviji«. Materijali sa seminara
o
uzgajanju šuma putem »femelšlaga« održanog u Jugoslaviji. Sarajevo 1961., str. 1—110.
3.
P i š k o r i ć, O.: Franjo Čordašić (1830—1906.). Šumarski list CV (1981), br. 1—2, str. 79—87.
4.
SITSDI Hrvatske: Povijest šumarstva Hrvatske, 1846—1976. Zagreb 1976, str. 2—427.
5.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860—1960. Zagreb
1963, str. 1—618.