DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRIGODNICE


AKADEMIK PROF. DR MILAN ANIĆ


Na inicijativu Šumarije Krasno Područna škola u tom mjestu, u
sastavu Osnovne škole »S. St. Kranjčevič-" u Senju, u čast istaknutogznanstvenog radnika i akademika Dr Milana Ani ć a imenovana jenjegovim imenom i prezimenom. U čast 40 godina slobode i tog
imenovanja 8. lipnja 1985. održana je svečanost »Dana škole« na kojojje Prof, dr Branimir P r p i ć održao ovaj govor:


Dr Milan Anić, redovni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u
Zagrebu, redovni sveučilišni profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, rođen je


8. listopada 1906. godine u Plitvičkom Leskovcu, gdje mu otac Marko službuje kod
tamošnje šumarije. Otac i majka Marija rođena Tomaić su Krasnari i u tome lijepom
mjestu provodi njihov sin Milan veći dio djetinjstva. U Krasnom pohađa
osnovnu školu, uz njega je snažno emotivno vezan što dokazuje svraćanjem u to
mjesto pri svakoj ukazanoj prilici.
Akademik Anić polazi gimnaziju u Senju i Sušaku, a titulu šumarskog inženjera
postiže na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomiravši
na Šumarskom smjeru. Godine 1929. izabran je i postavljen za asistenta u
Zavodu za uzgajanje šuma istoga Fakulteta. Državni stručni ispit položio je 1931.
a asistentski 1934. godine.


Doktorirao je 1939. godine obranivši na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom: »Pitomi kesten u Zagrebačkoj
gori«. Habitirao je 1940. godine na osnovi rada: »Sociologija bilja i njena važnost
za naše šumarstvo«. Za docenta je postavljen iste godine iz kolegija Dendrologija
i Šumarska fitocenologija. Godine 1945. izabran je za izvanrednog, a godine 1949.
za redovnog sveučilišnog profesora iz predmeta Uzgajanje šuma i Šumarska fitocenologija.
Godine 1949. izabran je za predstojnika Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Akademik prof, dr Milan Anić bio je izuzetno plodan znanstveni, stručni i
pedagoški radnik. Prirodu i šumu volio je svim svojim bićem i tome posvetio čitav
život. Bio je neumoran borac za svaki preostali kutak iskonske prirode. Dio
života ugradio je u Velebit i njegove divne šume. Opisao je primorski crni bor
u Senjskoj Dragi i jedan je od osnivača Velebitskog botaničkog vrta u Zavižanu.


Vrlo je plodna njegova suradnja s brojnim šumarskim institucijama izvan granica
naše zemlje i brojna su njegova sudjelovanja na međunarodnim skupovima.
Godine 1948. sudjeluje na Sveslavenskom šumarskom kongresu u Pragu, a godine
1956. na Internacionalnom šumarskom kongresu u Oxfordu i seminaru FAO-a iz
silvikulture u Čehoslovačkoj.


Učestvuje u radu Internacionalne komisije FAO-a za pitomi kesten u Grčkoj
i Jugoslaviji 1958. godine te u Radnoj grupi za primjenjenu fitocenologiju IUFRO-a


589