DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 32     <-- 32 -->        PDF

drva iz šuma Šumskog gospodarstva »Mojica Birta« Bjelovar. Energetska
kriza pojačala je potražnju za ogrijevnim drvom upravo do kritičnih razmjera
i bit će vrlo teško udovoljiti stalno za sve većom potražnjom obje grupe
potrošača. Prikazat će se razvoj mehanizacije, tehnologije i organizacije rada
u iskorišćivanju šuma Šumskog gospodarstva »Mojica Birta« Bjelovar za razdoblje
1960—1984. godine, kako bi se na stečenim iskustvima ubuduće lakše
svladavao sječni etat i udovoljilo zahtjevima već u skoroj budućnosti.


OSNOVNI PODACI O ŠUMSKOM GOSPODARSTVU


Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar (Š. G.) zauzima površinu
šuma od 137.245 ha, od čega se 80´V» nalazi u prigorju, brdu i planini, a 20%
u nizini.


Neto sječni etat je u neprekidnom porastu, naročito u proredama.
U prosječnom sječnom etatu. tehnička oblovima ima udio od 44%, a prostorni
sortimenti 56"1/», što znači da po 1 m:! tehničke oblovine ima 1,29 m:l
prostornih sortimenata ili 1,85 prm. Na prorede otpada 61% drvne mase. a
81´Vo površine u godišnjem sječnom etatu.
Usporedo s povećanjem sječnog etata u prorednim sastojinama, smanjivalo
se srednje sječno kubno stablo (s k. s.) od 0,52 m:! u 1969. godini, na
0,41 m:i u 1984. godini.
Iz navedenih razloga sječinama proreda poklanja se posebna pažnja,
a osobito od kada se velik dio drvne mase iz proreda, osim za ogrjev, usmjerava
i u industrijsku preradu. U Šumskom gospodarstvu, inače, odavna je
prisutno načelo, da se sva drvna masa promjera iznad 7 cm iskoristi i iznese
na tržište.
Početkom promatranog razdoblja sječa i izrada je obavljana sezonskom
radnom snagom i ručnim oruđem. Drvo se privlačilo isključivo konjskim zapregama
ili iznosilo tovarnim konjima. Prijevoz drvnih sortimenata odvija
se šumskom željeznicom i kamionima, dok se utovaralo i istovaralo isključivo
ljudskom snagom, gotovo samo ručno.
Mala otvorenost šuma od 3,44 km 000 ha godine 1974. te 8,11 km/000 ha
koncem 1984. znatno utječe na složenost iskorišćivanja, osobito prorednih sječina.


OSTVARENI REZULTATI NA UVOĐENJU MEHANIZACIJE, PROMJENI
TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE RADA


Istraživanja su pokazala nemogućnost povećanja proizvodnosti i mehaniziranosti
radova, te zaustavljanje visokog porasta troškova uz primjenu
postojeće tehnologije i organizacije rada (4).


Trebalo je mijenjati stanje u svim fazama radova.


Sječa i izrada


Na sječi i izradi u razdoblju 1960. — 1984. godine uočljive su promjene
u tehnici, tehnologiji i organizaciji rada. Promjene su stalne, iako nedovoljno
brze. a odvijale se u ovim etapama: