DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SI. 8. Alžir: Konzervacija lisnika s oblogom od ilovače.


Or.


dobivaju sada od nekontrolirane ispaše; na taj način bi se pojavile slobodne
površine zemljišta na kojima bi se mogle podići šume čija će proizvodnja
olakšati zadovoljenje rastućih potreba na drvu u tim zemljama;


8. neophodno smanjenje broja stoke, posebno koza. na slobodnoj ispaši
treba provesti samo uz naknadu u korist stočara.
Osim ovih zaključaka seminar je dao prijedloge i sugestije:
a) u oblasti korištenja zemljišta,
b) u oblasti uređenja ispasišta,
c) u oblasti uređenja šuma.
d) koje se odnose na divlje koze.
e) koje se odnose na zamjenu divljih koza sa drugim izvorima proizvod


nje.


f) koje se odnose na zakonodavstvo i provođenje politike,
g) koje se odnose na naknadu uzgajivačima divljih koza,
h) koje odnose na istraživanja i obrazovanje.


LITERATURA


Braun , D.: Metodi isledovanija i učeta rastiteljnosti. Moskva, 1957.
B u j u k a li ć, H.: Pred konačnu likvidaciju koza. Sarajevo, 1952.
Esaulov , P.: A.: Ovcevodstvo i kozovodstvo. Moskva. 1957.
French , M. H.: Observation sur la chevre. FAO 1971., Rome
G o n i n, C: Come si alleva a capra. Catania, 1928.